mgr inż. Miłosz Mielcarek

Absolwent międzynarodowych studiów magisterskich na kierunku leśnictwo (spec. Forest Information Technology) realizowanych na Wydziale Leśnym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Wydziale Lasu i Środowiska Uniwersytetu Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde (Niemcy).

Zakres zainteresowań naukowych:

 • Zastosowanie systemu informacji przestrzennej (GIS), fotogrametrii i teledetekcji w leśnictwie.
 • Wykorzystanie lotniczego i naziemnego skanowania laserowego w leśnictwie.
 • Wykorzystanie klasycznej fotogrametrii i teledetekcji w analizach przyrodniczych.

Reasumując problematyka zainteresowań naukowych jest ściśle związana z zagadnieniami szeroko rozumianej inwentaryzacji lasu za pomocą nowoczesnych, zdalnych metod pomiaru parametrów drzew i drzewostanów, a w szczególności fotogrametrii i teledetekcji oraz zastosowaniu systemów informacji przestrzennej (GIS) w dziedzinie leśnictwa.

Ekspert w zakresie:

 • pozyskiwanie, przetwarzanie oraz przygotowywanie danych geoprzestrzennych w programach: ArcMap 10.X, ERDAS IMAGINE) - potwierdzone certyfikatami,
 • obsługa oprogramowania terenowego ArcGIS ArcPad - potwierdzone certyfikatem,
 • analizy roślinności przy pomocy oprogramowania ENVI - potwierdzone certyfikatem,
 • przetwarzanie danych LiDAR (klasyfikowanie, generowanie numerycznych modeli terenu),
 • przygotowywania map cyfrowych,
 • wykonywanie pomiarów stereofotogrametrycznych z wykorzystaniem oprogramowania LPS oraz Dephos,
 • znajomości podstaw programowania obiektowego oraz języka UML (potwierdzone certyfikatem),
 • modelowanie baz danych,
 • wykonywania podstawowych analiz statystycznych (SPSS, Statistica),
 • obsługa naziemnego skanera laserowego (TLS).

 

Hobby:

 • informatyka, polityka, film, muzyka, sport, motoryzacja.
mgr inż.
Miłosz Mielcarek
telefon
22 7150 377
adres

Instytut Badawczy Leśnictwa

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi

ul. Braci Leśnej 3, Bud. A, p. 103

Sękocin Stary

05-090 Raszyn