IBL
Instytut Badawczy Leśnictwa na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM po raz trzeci

28
Oct
2019

Hasłem przewodnim tegorocznych XXXI Targów POL-ECO SYSTEM było: „Zrównoważona gospodarka odpadami – dla ludzi, zdrowia i środowiska”.

   Targi POL-ECO SYSTEM w Poznaniu, które trwały od 9 do 11 października 2019 r., to jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych ochronie środowiska w Polsce i w Europie Wschodniej, prezentujące zaawansowane technologie, rozwiązania i produkty służące zrównoważonemu rozwojowi.

   Najważniejsi politycy, przedstawiciele administracji samorządowej, świata nauki i biznesu uczestniczyli w targach POL-ECO SYSTEM w Poznaniu. Najnowsze rozwiązania dla branży zaprezentowało ponad 300 firm z 12 krajów. Wręczono 10 Złotych Medali MTP – najbardziej rozpoznawalnych nagród na polskim rynku przyznawanych innowacyjnym produktom najwyższej jakości. Targi POL-ECO SYSTEM odwiedziło blisko 8000 osób - o 15% więcej niż w roku ubiegłym. Uczestnicy mogli wziąć udział w ponad 50 konferencjach, szkoleniach i wydarzeniach towarzyszącym targom.

   W części konferencyjnej odbyły się liczne panele dyskusyjne i debaty dotyczące trendów w sektorze odpadowym, transpozycji prawa unijnego do polskiego w zakresie tworzyw sztucznych, rozszerzonej odpowiedzialności producenta, ekologicznych aspektów budownictwa drewnianego czy ekozarządzania w firmach.

   W strefie wystawienniczej Ministerstwo Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innymi jednostkami nadzorowanymi przez ministra środowiska zaprezentowało swoją działalność i osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska. W strefie tej znajdowały się wystawy: „30 wielkich inwestycji wspieranych przez NFOŚiGW", „25 lat działania Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej", „25 lat rozwoju geotermii w Polsce", „Zasoby surowcowe w Polsce", „Wisła i jej środowisko", a także wystawa „Forest" Lasów Państwowych oraz laureatów konkursu PRODUKT W OBIEGU. Nad EkoSferą patronat honorowy objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

   Częścią integralną targów POL-ECO SYSTEM była organizowana po raz trzeci przez Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przestrzeń konferencyjno-wystawiennicza EkoSfera. Jednym z uczestników „Miasteczka ekologicznego" był Instytut Badawczy Leśnictwa. Wspólną ofertę naukowo-badawczą zaprezentowały cztery instytuty nadzorowane przez Ministerstwo Środowiska: Instytut Ochrony Środowiska – PIB, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Instytut Badawczy Leśnictwa, pod hasłem: NATURALNIE NAUKA.

   Stoisko Instytutu Badawczego Leśnictwa poprowadzili: dr inż. Joanna Szewczykiewicz, mgr Marta Siebyła i mgr inż. Artur Sawicki z Działu Informacji Naukowej i Promocji oraz dr Izabela Sondej z Zakładu Lasów Naturalnych w Białowieży.

Na stoisku targowym pracownicy Instytutu prezentowali aktualnie realizowane w IBL projekty, m.in.:

oba dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz

   Stoiska instytutów cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających, a pracownicy poszczególnych jednostek naukowych mogli przekazać informacje dotyczące szerokiego zakresu swojej działalności: od geologii, poprzez ochronę środowiska, po wiedzę o lasach i gospodarce leśnej.

   Dyrektor Targów POL-ECO SYSTEM Paulina Pietrzak wręczyła nagrody Acantus Aurens, które zostały przyznane za najlepsze aranżacje ekspozycji targowych. Otrzymali je: EKOCEL Sp. z o.o., Kärcher Sp. z o.o., CONTENUR Polska Sp. z o.o oraz Miasteczko Resortu Środowiska, w którym swoją działalność prezentowało: Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Lasy Państwowe - Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Instytut Ochrony Środowiska - PIB, Instytut Badawczy Leśnictwa, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, Bank Ochrony Środowiska SA, a także Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nagrodę Acantus Aurens dla IBL odebrał dyrektor Instytutu prof. dr hab. Jacek Hilszczański

   Targi POL-ECO SYSTEM były okazją do podsumowania działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w tym roku obchodzi jubileusz trzydziestu lat istnienia, a także do zaprezentowania kierunków dalszej aktywności tej instytucji.

   Kolejna edycja Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM odbędzie się w dniach 20-22 października 2020 roku.

Opr. Artur Sawicki

Zdjęcia: FOTOBUENO

TAGS: targi ochrony środowiska pol-eco nfośigw naturalnie nauka targi


Więcej Informacji

Awanse naukowe pracowników IBL listopad 2019

28 listopada br. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa podjęła uchwałę w sprawie nadania dr. Jakubowi Gryzowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne....more »

Kontrolowane wypalanie skutecznym narzędziem ochrony przyrody

14 listopada 2019 r. odbyło się seminarium zorganizowane przez Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu (LOPL), dotyczące stosowania kontrolowanego wypalania, jako metody czynnej ochrony wrzosowisk....more »

POLSCAN - I Krajowe Forum Użytkowników LIDAR

Forum POLSCAN, które odbyło się w dniach 22-23 października 2019 r. w Sękocinie Starym, to jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych stworzeniu trwałego, ogólnopolskiego FORUM wymiany informacji i praktycznych wdrożeń pomiędzy sektorami użytkowników końcowych, naukowcami oraz firmami oferującymi ich pozyskiwanie czy metody przetworzenia....more »

Awanse naukowe pracowników IBL październik 2019

Podczas 20. posiedzenia Rady Naukowej IBL (24 października 2019 r.) odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Radosława Gawrysia pt. „Zmiany struktury fitocenozy lasów łęgowych w dolinach rzecznych zasiedlonych przez bobry (Castor fiber L.)”....more »