IBL
IV Bieg Instytutu Badawczego Leśnictwa "Naukowcy na start"

25
Sep
2019

IV Bieg Instytutu Badawczego Leśnictwa „Naukowcy na start” odbył się 21 września 2019 r., a więc tuż przed zakończeniem lata. W rywalizacji sportowej wzięło udział 158 osób, najwięcej z dotychczasowych edycji biegu.

   Bieg został zorganizowany przez Instytut Badawczy Leśnictwa, we współpracy z Instytutem Ochrony Środowiska PIB, Nadleśnictwem Chojnów, Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych oraz drużyną biegową „Run Forest IBL". Celem zorganizowanego wydarzenia była popularyzacja wśród pracowników jednostek naukowych w Polsce biegania oraz nordic walking jako najprostszych form ruchu i sportu.

Start biegu na 5 km

   Rywalizacja sportowa odbyła się w trzech konkurencjach biegowych oraz marszu nordic walking. Dla najmłodszych uczestników, grupy przedszkolaków, została przygotowana 200 metrowa trasa wyznaczona wzdłuż jednej ze ścieżek edukacyjnych zlokalizowanych na terenie Instytutu. Nad bezpieczeństwem najmłodszych biegaczy czuwali rodzice, którzy licznie zdecydowali się pobiec razem ze swoimi pociechami.

 

Emocje i podziękowania za rywalizację na mecie

Najszybsi chłopcy w biegu przedszkolaka

   Rywalizacja starszych dzieci, ze szkół podstawowych, miała miejsce na dystansie około 800 m. W obu biegach na starcie stanęło ponad 50 dzieci. Najszybszą dziewczyną w biegu przedszkolaka okazała się Zoja Szot, a w biegu szkół podstawowych Monika Sławska. Wśród chłopców rywalizacje na tych dystansach wygrali Bartosz Hajduk (bieg przedszkolaka) oraz wśród starszych dzieci Kacper Buczkowski.

Zwycięzcy biegu szkół podstawowych

   Bieg główny na dystansie 5 km przyciągnął w tym roku na start 81 biegaczy z kilkudziesięciu miejscowości, wśród których najliczniej reprezentowaną miejscowością była Warszawa. Trasa biegu „Naukowcy na start" wiodła urokliwymi ścieżkami i drogami leśnymi Lasów Sękocińskich, a ze względu na swój profil w początkowym etapie biegu mogła sprawić biegaczom sporo trudności. W pięknych, jesiennych okolicznościach przyrody najszybciej trasę pokonała Anna Stankiewicz z grupy biegowej Dogoń Grodzisk Mazowiecki (czas 22:46). Wśród Panów bezkonkurencyjny okazał się Mikołaj Bąk z Państwowego Instytutu Geologicznego PIB (czas 18:58).

Zwycięzcy biegu głównego na dystansie 5 km

   Tradycyjnie podczas naszego biegu wyłoniono również najszybsze biegaczki i biegaczy w kategoriach „naukowych". Wśród „profesorów i doktorów habilitowanych" kolejny rok z rzędu triumfowali Małgorzata i Marek Sławscy z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W kategorii „doktor" zwyciężyła Marzena Niemczyk z Instytutu Badawczego Leśnictwa, a wśród mężczyzn Marek Goździk z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Lasów Państwowych. Wśród „Magistrów i doktorantów" trasę 5 km najszybciej pokonali Justyna Jonik z Wojskowej Akademii Technicznej i Marcin Lasocki z Państwowego Instytutu Geologicznego PIB.

Nagrodzeni wśród kobiet i mężczyzn w kategorii „profesor i doktor habilitowany"

Zwycięzcy w Biegu Głównym w kategorii "doktor"

Zwycięzcy w Biegu Głównym w kategorii "magister i doktorant"

   Również na dystansie 5 km rywalizowało 27 uczestników marszu nordic walking. Wśród Pań najszybciej trasę pokonała Aleksandra Musiatowicz (czas 36:11), natomiast wśród Panów Wojciech Gil (czas 35:44).

Zwycięzcy w marszu nordic walking na dystansie 5 kilometrów

Opracowanie: Mariusz Ciesielski

Zdjęcia: Artur Sawicki (IBL), Grodzisk Sport News

TAGS: biegnaukowca biegi runforest


Więcej Informacji

POLSCAN - I Krajowe Forum Użytkowników LIDAR

Forum POLSCAN, które odbyło się w dniach 22-23 października 2019 r. w Sękocinie Starym, to jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych stworzeniu trwałego, ogólnopolskiego FORUM wymiany informacji i praktycznych wdrożeń pomiędzy sektorami użytkowników końcowych, naukowcami oraz firmami oferującymi ich pozyskiwanie czy metody przetworzenia....more »

Awanse naukowe pracowników IBL październik 2019

Podczas 20. posiedzenia Rady Naukowej IBL (24 października 2019 r.) odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Radosława Gawrysia pt. „Zmiany struktury fitocenozy lasów łęgowych w dolinach rzecznych zasiedlonych przez bobry (Castor fiber L.)”....more »

Instytut Badawczy Leśnictwa na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM po raz trzeci

Hasłem przewodnim tegorocznych XXXI Targów POL-ECO SYSTEM było: „Zrównoważona gospodarka odpadami – dla ludzi, zdrowia i środowiska”....more »

Perspektywy hodowli jesionu wyniosłego w Polsce - potrzeba nowych badań

25 września br. w Sękocinie Starym odbyło się seminarium otwarte IBL w ramach Sekcji Chorób Roślin Drzewiastych Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego pt. „Perspektywy hodowli jesionu wyniosłego w Polsce - potrzeba nowych badań”....more »