IBL
Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna w kadencji 2020-2023

10
Jul
2020

W 2020 roku rozpoczęła się nowa kadencja Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN, do którego wybranych zostało czworo pracowników IBL: dr hab. Janusz Czerepko, prof. dr hab. Dorota Dobrowolska, prof. dr hab. Wojciech Grodzki i dr hab. Krzysztof Stereńczak.

   W dniu 22 maja 2020 r. w formie online odbyło się inauguracyjne I posiedzenie KNLiTD, podczas którego w głosowaniu tajnym dokonano wyboru Prezydium Komitetu. Wyniki wyborów są następujące:

Przewodniczący: prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki;

Zastępcy przewodniczącego: prof. dr hab. Ewa Ratajczak i prof. dr hab. Jarosław Socha;

Sekretarz: prof. dr hab. Ewa Dobrowolska;

Członkowie Prezydium: prof. dr hab. Wojciech Grodzki i dr hab. Zbigniew Karaszewski.

   Prezydium Polskiej Akademii Nauk Uchwałą nr 31/2020 z dn. 16 czerwca 2020 w sprawie powołania przewodniczących komitetów naukowych działających przy Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN powołało prof. Tomasza Zawiłę-Niedźwieckiego na Przewodniczącego Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna.

   Informacje o działaniach Komitetu znaleźć można pod linkiem: www.knlitd.pan.pl.

TAGS: pan knlitd


Więcej Informacji

Seminarium naukowe pt. „Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej”

24 listopada 2020 r. odbyło się zdalne seminarium naukowe pt. „Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej” przygotowane przez dr hab. Rafała Palucha, prof. IBL oraz dr Izabelę Sondej....more »

Nadanie tytułu profesora Pani Dorocie Hilszczańskiej

Postanowieniem z dnia 21 lipca 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk rolniczych Pani Dorocie Hilszczańskiej, pracownikowi IBL....more »

Nagroda 18 MFFP dla filmu „Życie drzewa”!

Z dumą informujemy, że film „Życie drzewa”, wykonany na potrzeby projektu Forbiosensing, zdobył nagrodę dla filmu o charakterze edukacyjnym!...more »

Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Kolku

Społeczność Instytutu Badawczego Leśnictwa ze smutkiem przyjęła wiadomość, że w dniu 6 października 2020 r. zmarł prof. dr hab. ANDRZEJ KOLK....more »