IBL
Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna w kadencji 2020-2023

10
Jul
2020

W 2020 roku rozpoczęła się nowa kadencja Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN, do którego wybranych zostało czworo pracowników IBL: dr hab. Janusz Czerepko, prof. dr hab. Dorota Dobrowolska, prof. dr hab. Wojciech Grodzki i dr hab. Krzysztof Stereńczak.

   W dniu 22 maja 2020 r. w formie online odbyło się inauguracyjne I posiedzenie KNLiTD, podczas którego w głosowaniu tajnym dokonano wyboru Prezydium Komitetu. Wyniki wyborów są następujące:

Przewodniczący: prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki;

Zastępcy przewodniczącego: prof. dr hab. Ewa Ratajczak i prof. dr hab. Jarosław Socha;

Sekretarz: prof. dr hab. Ewa Dobrowolska;

Członkowie Prezydium: prof. dr hab. Wojciech Grodzki i dr hab. Zbigniew Karaszewski.

   Prezydium Polskiej Akademii Nauk Uchwałą nr 31/2020 z dn. 16 czerwca 2020 w sprawie powołania przewodniczących komitetów naukowych działających przy Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN powołało prof. Tomasza Zawiłę-Niedźwieckiego na Przewodniczącego Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna.

   Informacje o działaniach Komitetu znaleźć można pod linkiem: www.knlitd.pan.pl.

TAGS: pan knlitd


Więcej Informacji

Awanse naukowe pracowników IBL styczeń 2021 r.

28 stycznia 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa podjęła uchwałę w sprawie nadania mgr. inż. Hannie Szmidla stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne....more »

Obchody 90-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa

W dniach 10 i 11 grudnia 2020 r. odbyły się obchody jubileuszu 90-lecia powstania Instytutu Badawczego Leśnictwa....more »

Przedziwna Puszcza Białowieska

Tematem przewodnim filmu BULiGL pt. "Przedziwna Puszcza Białowieska" jest aktualna problematyka ochrony puszczy Białowieskiej w ujęciu historycznym oraz społecznym....more »

Wspomnienie o Doktorze Stanisławie Dunikowskim

Społeczność Instytutu Badawczego Leśnictwa ze smutkiem przyjęła wiadomość, że w dniu 28 września 2020 r. zmarł dr inż. Stanisław Dunikowski - wieloletni pracownik Zakładu Ekologii Lasu, Członek Honorowy Rady Naukowej IBL....more »