IBL
Profesor Jacek Hilszczański laureatem Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego

20
Mar
2018

27 lutego 2018 r. w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. bp. Romana Andrzejewskiego za 2017 rok.

   Tegorocznym laureatem został Profesor Jacek Hilszczański, który został uhonorowany m.in. za „odważną i konsekwentną obronę rozumu i naukowej wiedzy w dyskusji o ochronie Puszczy Białowieskiej".

   Decyzja o przyznaniu nagrody w obecnej edycji zapadła w ubiegłym roku podczas posiedzenia Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego w Łowiczu, w rezydencji honorowego przewodniczącego Kapituły, ks. bp. seniora Alojzego Orszulika. Wówczas jednomyślnie zdecydowano przyznać Nagrodę za rok 2017 Profesorowi Jackowi Hilszczańskiemu. Kapituła doceniła wkład Profesora w budowę polskiego modelu leśnictwa i polskiej myśli ochrony przyrody. Kapituła podkreśliła odważną i konsekwentną obronę rozumu i naukowej wiedzy przez laureata w dyskusji na terenie kraju oraz w instytucjach europejskich nt. gospodarki leśnej i ochrony Puszczy Białowieskiej. Wysoko oceniono działalność naukową i społeczną Pana Profesora, pomagającą w kształceniu polskich leśników i budującą światową markę polskich lasów.

Nagrodę im. bp. Romana Andrzejewskiego za 2017 rok, ufundowaną przez Fundację „Solidarna Wieś", Profesorowi Jackowi Hilszczańskiemu wręczył abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

   Praca, którą Pan Profesor wykonuje, jest odkrywaniem mocy Bożej. Uczony nie tylko jest zobowiązany do prawdy, ale również do tego, by innych uczyć dojrzewania do miłości i do sprawiedliwości – powiedział abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski po wręczeniu Nagrody im. bp. Romana Andrzejewskiego prof. Jackowi Hilszczańskiemu. Arcybiskup w swoim wystąpieniu mówił m.in. o powołaniu naukowca do dociekania prawd Bożych, odpowiedzialności za prawdę i uczestnictwie uczonego w prorockim nauczaniu i posłannictwie Chrystusa. Abp Stanisław Gądecki w imieniu Konferencji Episkopatu Polski pogratulował Laureatowi m.in. dorobku naukowego, za który został nagrodzony.

Laudację wygłosił prof. dr hab. Janusz Sowa, Przewodniczący Rady Naukowej IBL

   Sylwetkę Laureata i Jego dorobek naukowy przedstawił prof. dr hab. Janusz Sowa, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa. Prof. dr hab. Jacek Hilszczański jest członkiem Rady Naukowej Leśnictwa przy Prezesie Rady Ministrów, wiceprzewodniczącym Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Dyrektorem Instytutu Badawczego Leśnictwa, wcześniej przez cztery lata pełnił funkcję zastępcy dyrektora IBL ds. naukowo-badawczych. Specjalizuje się w problematyce dotyczącej ochrony lasów przed szkodnikami wtórnymi, ochronie bioróżnorodności owadów, bada rolę kornika drukarza w ekosystemach leśnych.

Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, dr Andrzej Konieczny Dyrektor Generalny Lasów Państwowych i Profesor Jacek Hilszczański

   Nagroda im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego jest przyznawana za zasługi dla polskiego rolnictwa, ochrony przyrody, rozwoju wsi i kształcenia rolników. Została wręczona po raz 14. Dotychczas nagrodzeni byli: prof. Andrzej Stelmachowski, prof. Maria Radomska, ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski, ks. prał. Bogusław Bijak, ks. bp AIojzy Orszulik, dr Maria Stolzman, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Roman Kluska, Józef Rottenaicher, ks. abp Józef Michalik, prof. Alojzy Szymański, o. dr Stanisław Jaromi i ks. prał. Kazimierz Kaczor.

List gratulacyjny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy

   Film z uroczystości wręczenia nagrody dostępny jest pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=XsTzpGNSdt0

Więcej informacji: OBSERWATOR (PDF)

 

Oprac. mgr inż. Artur Sawicki

Zdjęcia: http://episkopat.pl, https://twitter.com/SlawekMazurek, https://misericors.org

TAGS: ibl nagroda prezydent rp episkopat wyróżnienie


Więcej Informacji

Nagrody im. Dyrektora Adama Loreta 2017

Tegoroczne obchody Święta Lasu odbyły się 8 czerwca w Janowie Lubelskim. Podczas obchodów dr inż. Andrzej Konieczny Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wręczył Doroczne Nagrody Lasów Państwowych im. Dyrektora Adama Loreta za rok 2017....more »

ZAINSPIROWANI LASEM - wernisaż zdjęć przyrodniczych

25 maja 2018 r. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbył się wernisaż fotografii przyrodniczych Klubu Fotograficznego F8 pt. „Zainspirowani lasem”....more »

VI edycja (2018-2022) Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w IBL

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Instytutu nr 1 z dnia 24 kwietnia 2018 r. Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym ogłasza nabór na VI edycję 4-letnich (2018-2022) Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w zakresie leśnictwa...more »

Prognozowanie zagrożeń ekosystemów leśnych poprzez implementację innowacyjnego elektronicznego systemu rozpoznawania zapachów

20 kwietnia 2018 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się zorganizowane przez Zakład Ochrony Lasu seminarium pt. „Zastosowanie e-nosa do prognozowania zagrożenia drzewostanów sosnowych przez barczatkę sosnówkę i sprawców patogenicznej zgorzeli siewek drzew leśnych”....more »