Information

Przedświąteczne spotkanie pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa

16 grudnia 2016 r. w siedzibie Instytutu odbyło się walne zebranie pracowników IBL....more »

Rozmieszczenie mrówek leśnych w Leśnictwie Stoczek, Nadleśnictwo Białowieża

13 grudnia 2016 r. w ramach współpracy Zakładu Lasów Naturalnych IBL i Technikum Leśnego w Białowieży, dr Izabela Sondej wygłosiła......more »

Konferencja naukowa nt. dziedzictwa kulturowego Puszczy Białowieskiej

13 grudnia 2016 r. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyła się konferencja naukowa Dziedzictwo......more »

Seminarium naukowe pt. „Efekt hodowlany i ekonomiczny szkód od zwierzyny w Lasach Państwowych”

14 grudnia 2016 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbyło się seminarium naukowe pt. „Efekt hodowlany i ekonomiczny szkód od......more »