Informacje

VI edycja (2018-2022) Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w IBL

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Instytutu nr 1 z dnia 24 kwietnia 2018 r. Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym ogłasza......more »

Zakończenie V edycji Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w IBL

14 czerwca 2018 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia......more »

Nagrody im. Dyrektora Adama Loreta 2017

Tegoroczne obchody Święta Lasu odbyły się 8 czerwca w Janowie Lubelskim. Podczas obchodów dr inż. Andrzej Konieczny Dyrektor......more »

Najnowsze publikacje

Phenotypic trait variation measured on European genetic trials of Fagus sylvatica L

T.M. Robson, M. Benito Garzón, BeechCOSTe52 database consortium: R. A. Miranda, […M. Sułkowska…], W. Wesoły, Scientific Data...more »

Survival of European Ash Seedlings Treated with Phosphite after Infection with the Hymenoscyphus fraxineus and Phytophthora Species

N. Keča, M. Tkaczyk, A. Żółciak, M. Stocki, H.M. Kalaji, J.A. Nowakowska, T. Oszako, Forests...more »

Isolation and Pathogenicity of Phytophthora Species from Poplar Plantations in Serbia

I. Milenkovi´c, N. Keˇca, D. Karadži´c, Z. Radulovi´c, J.A. Nowakowska, T. Oszako, K. Sikora, T. Corcobado, T. Jung, Forests...more »