Services and Consulting

Witamy na stronie poświęconej usługom świadczonym przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Znajdują się tu przygotowane dla Państwa informacje dotyczące możliwości skorzystania z naszej oferty badawczej oraz możliwości wynajmu pomieszczeń. Prosimy o zapoznanie się z warunkami współpracy.

 

      

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN 2019 r.
Raport dotyczący zalecanych do stosowania w leśnictwie środków ochrony roślin oraz środków biobójczych.
Opracowanie pod redakcją Iwony Skrzecz i Hanny Szmidli

      

ZAKRES ANALIZ
Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego

      

METODYKA INTEGROWANEJ OCHRONY
Metodyka integrowanej ochrony drzewostanów iglastych
Metodyka integrowanej ochrony drzewostanów liściastych

      

Metodyka określenia kulminacji rójki barczatki sosnówki przy użyciu feromonu płciowego

 

STRATEGIA POSTĘPOWANIA PRZECIWKO CHRABĄSZCZOM

      

OCENA JAKOŚCI NASION DRZEW LEŚNYCH

      

OFERTA DORADCZO - USŁUGOWA LABORATORIUM GEOMATYKI