ABSTRACTS

General information:
• summary prepared in English on A4 page (the number of words that an A4 sheet contains is usually be between 350 and 400 words)
• margins: top 3 cm, left, right and bottom - 2.6 cm,
• Times New Roman font

Title of summary: text-align: center, 16 point Times New Roman (bold); 12 points line spacing
Authors: text-align: center, 12 point Times New Roman (bold); names separated by commas; 12 points line spacing
Affiliation (postal address of institution and e-mail addresses): text-align: center, 10 point Times New Roman, line spacing of 12 points; e-mail addresses from the same domain should be reduced according to the example
Content of summary:11 point Times New Roman; indent the first line of paragraphs one 3 points from the left margin

Download an example

The summary should be sent to conference organizers by email: szkolazimowa@ibles.waw.pl before 1st of february 2020
PAPERS

General information:
• volume of submitted paper: to 20 pages of A4 (in English)
• margins: top 3 cm, left, right and bottom - 2.6 cm
• Times New Roman font
• text without pagination

Title of paper: text-align: center, 16 point Times New Roman (bold); 12 points line spacing
Authors: text-align: center, 12 point Times New Roman (bold); names separated by commas; 12 points line spacing
Affiliation (postal address of institution and e-mail addresses): text-align: center, 10 point Times New Roman, line spacing of 12 points; e-mail addresses from the same domain should be reduced according to the example
Content layout in the following description:

Download an example

The document should be saved as a DOC, RTF or OpenOffice Document file. The file name should begin with the name of the main author and should contain the keyword topic of the paper, e.g.: Smith_abstract.doc. It is advised that the file name should not exceed 60 characters.The paper should be sent to conference organizers by email: szkolazimowa@ibles.waw.pl

PREZENTACJE

 

Zasady ogólne:
•  nieprzekraczalny czas wystąpienia wynosi 20 minut
•  prezentację należy przygotować w programie Power Point (*.ppt lub *.pptx) w wersji Microsoft Office 2007 lub nowszej
•  prezentacja powinna być przygotowana w formacie 16:9  (PowerPoint 16:10),
•  plik z prezentacją należy nazwać zgodnie ze wzorem "Nazwisko_Imię_Tytuł prezentacji.ppt",
•  krój pisma Times New Roman,
•  wielkość tekstu powinna być duża, co najmniej 40 pkt aby uzyskać czytelność,
•  pierwsza strona prezentacji powinna zawierać:
Tytuł referatu: tekst wyśrodkowany, pogrubiony, czcionka 90 pkt,
Autora/-ów: nazwiska oddzielone przecinkami, tekst pogrubiony, czcionka 60 pkt,  odstęp wierszy 1 lub 1,15,
Afiliację: czcionka 40 pkt,
•  kolejne slajdy: wstęp, materiały i metody, wyniki, wnioski, ewentualnie inne.

 

Pobierz instrukcję

 

Prezentacja powinna zostać przesłana najpóźniej do dnia 31.01.2022 r. na adres e-mailowy: szkolazimowa@ibles.waw.pl  lub poprzez we transfer.