WSTĘPNY PROGRAM XII SESJI ZIMOWEJ SZKOŁY LEŚNEJ PRZY IBL

WPŁYW ZMIAN KLIMATU NA ŚRODOWISKO LEŚNE"

10-12 marca 2020 r.

 

Sesja otwierająca

 1. Środowiskowe, ekonomiczne i społeczne aspekty leśnictwa
 2. Klimat i hydrologia vs las - globalne zmiany, lokalne problemy
 3. Różnorodność biologiczna ekosystemów leśnych a zmiany klimatyczne
 4. Wpływ klimatu i jego zmian na produktywność lasów
 5. Zmiany klimatu - mit czy rzeczywistość

 

Blok I: Ochrona lasu

 1. Skala oraz możliwości przeciwdziałania zjawisku zamierania lasów w Polsce w kontekście zmian klimatu
 2. Wpływ zmian klimatu na zagrożenia lasów przez szkodliwe owady
 3. Wpływ klimatu na grzyby mykoryzowe, patogeny i zdrowotność drzew leśnych
 4. Zastosowanie modeli w przewidywaniu wpływu zmian klimatu na owady
 5. Organizacja ochrony przeciwpożarowej lasu na terenach poklęskowych
 6. Wpływ zmian klimatycznych na zagrożenie występowania chorób wśród zwierzyny
 7. Populacje zwierząt a zmiany klimatu

 

Blok II: Hodowla lasu

 1. Ocena zasobów leśnych i zdolności lasów w Europie do łagodzenia skutków zmian klimatycznych
 2. Zmiany zasięgów występowania gatunków drzew w lasach Polski - komponowanie składów gatunkowych upraw
 3. Rola cięć pielęgnacyjnych w kształtowaniu odporności i stabilności drzewostanów
 4. Możliwości generatywnej reprodukcji roślin w zmieniającym się klimacie
 5. Potrzeba nowych strategii hodowlanych w obliczu zmieniającego się klimatu
 6. Model składu gatunkowego drzewostanu

 

Blok III: Urządzanie lasu

 1. Sekwestracja węgla drzewostanu sosnowego w ujęciu chronosekwencyjnym
 2. Odnowienia poklęskowe a wymiana węgla, wody i energii - wnioski dla praktyki leśnej (na przykładzie powierzchni po wiatrołomach w Borach Tucholskich)
 3. Wyzwania planowania urządzeniowego w PGL LP wobec zmian klimatu
 4. Produkcyjność lasu w zmieniających się warunkach siedliskowych i jej konsekwencje dla gospodarki leśnej
 5. Wiek rębności w kontekście stabilności drzewostanu

 

Blok IV: Gospodarka wodna

 1. Plan gospodarowania wodami w kontekście zmian klimatu
 2. Problemy suszy glebowej w lasach
 3. Sterowanie populacją bobra w lesie w kontekście zarządzania wodą
 4. Wpływ zmian klimatu na mokradła leśne i możliwości ich ochrony

 

Blok V: Zarządzanie lasami

 1. Wyzwania gospodarki leśnej w okresie intensywnych zmian klimatu (oczekiwania NGO)
 2. Oczekiwania przemysłu drzewnego co do wielkości podaży drewna
 3. Monitoring skutków zmian klimatu w drzewostanach na przykładzie RDLP w Radomiu i Puszczy Białowieskiej
 4. Wizerunek lasów w kontekście zmian zachodzących w lasach - wyzwania
 5. Działania LP w zakresie edukacji i udostępniania lasów podejmowane na rzecz walki ze skutkami zmian klimatu