IBL
Malezyjski problem - polskie rozwiązanie

18
gru
2019

W dniach 9-11 grudnia 2019 r. Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL gościło delegację z Malezji.

   Przedstawiciele Ministerstwa Wody, Ziemi i Zasobów Naturalnych oraz Instytutu Leśnictwa Tropikalnego i Produktów Leśnych Uniwersytetu Putra w Malezji przybyli do nas by dowiedzieć się o polskim systemie ochrony przeciwpożarowej lasu. Obecnie Malezja zmaga się z plagą wielkoobszarowych pożarów lasów tropikalnych w związku z m.in. nielegalnym wypalaniem terenów pod przyszłe plantacje palm olejowych. Jak się dowiedzieliśmy, do Europy zostało wysłanych kilka zespołów, których celem było poznanie różnych rozwiązań stosowanych w ochronie przyrody. Nieskromnie należy podkreślić, że akurat Polska została wybrana przez Malezyjczyków - na podstawie opinii krążących w środowisku - ze względu na najlepszy w Europie system ochrony przeciwpożarowej lasu.

   Pierwszy dzień wizyty studyjnej upłynął w kameralnej atmosferze prezentacji, dotyczących konkretnych aspektów funkcjonującego w Polsce systemu przeciwpożarowego. Delegaci z Malezji szczególnie zainteresowani byli metodami prognozowania zagrożenia pożarowego - zostały one szczegółowo zaprezentowane przez pracowników LOPL wraz z najnowszymi wynikami prac Laboratorium takimi jak, klasyfikacja drzewostanów pod względem klas palności oraz modele paliw leśnych. Zaprezentowano również ugruntowane metody prognozy stopnia zagrożenia pożarowego lasu i kategoryzacji wraz z funkcjonującym Krajowym Systemem Informacji o Pożarach Lasu. Na spotkaniu obecni byli również Pan prof. dr hab. Jacek Hilszczański, Dyrektor IBL wraz z Zastępcą Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych Panem dr hab. Krzysztofem Stereńczakiem, którzy przywitali gości oraz zaprezentowali działalność IBL. W spotkaniu udział wzięła również przedstawicielka firmy Taxus IT, która przedstawiła najnowszy system automatycznej detekcji dymu Smoke Detection, a także Pani mgr inż. Małgorzata Białczak z Zakładu Geomatyki IBL, prezentując możliwości użycia zobrazowań satelitarnych w ochronie przeciwpożarowej lasu.

Uczestnicy wizyty studyjnej

   Drugi dzień wizyty upłynął w terenie - odwiedziliśmy Nadleśnictwo Ostrołęka, gdzie po wprowadzeniu tematycznym wygłoszonym przez Pana Nadleśniczego Zdzisława Gadomskiego uruchomiono specjalnie (poza sezonem pożarowym system obserwacyjny jest wyłączany a kamery zdejmowane) dla delegacji malezyjskiej punkt alarmowo-dyspozycyjny w celu prezentacji funkcjonowania systemu wczesnego wykrywania pożarów za pomocą zintegrowanego zespołu kamer umieszczonych na wieżach obserwacyjnych. Kolejnym punktem programu była prezentacja lekkiego samochodu patrolowo-gaśniczego, będącego na wyposażeniu Nadleśnictwa Ostrołęka. Następnie uczestnicy spotkania udali się na teren pożarzyska z 2014 r. do Nadleśnictwa Myszyniec, by dowiedzieć się o przebiegu pożaru, sposobie jego ugaszenia oraz o metodach zagospodarowania spalonego terenu i prowadzonych tam badaniach przez IBL. Na miejscu wszystko w szczegółach wyjaśnił Nadleśniczy Nadleśnictwa Myszyniec, Pan Marek Dzieżyk.

Wizyta w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym Nadleśnictwa Ostrołęka

Prezentacja lekkiego samochodu patrolowo-gaśniczego

Prezentacja pożarzyska z 2014 r. na terenie Nadleśnictwa Myszyniec

   Prosto z terenu pożarzyska delegacja przejechała do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadzidle, gdzie zaprezentowano jej wyposażenie sprzętowe służące do walki z pożarami lasów. Bardzo miłym akcentem było wręczenie przez Wójta Gminy Kadzidło Pana Dariusza Łukaszewskiego i Komendanta Gminnego OSP w Kadzidle Pana Zdzisława Parzycha tradycyjnych wycinanek kurpiowskich z motywem flagi Malezji.

Wręczenie okazyjnych pamiątek w siedzibie OSP Kadzidło

   Ostatnim punktem tego intensywnego dnia była wizyta w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce. Na potrzeby spotkania strażacy urządzili wystawę najnowocześniejszego sprzętu używanego do gaszenia pożarów lasu - napełniono nawet przenośny zbiornik wodny o pojemności 13 000 litrów. Po pokazie gotowości bojowej przyszedł czas na wizytę na Stanowisku Kierowania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Ostrołęce oraz prezentację kameralną zasad i elementów funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego w Polsce. Całości przewodniczyli Komendant Miejski PSP w Ostrołęce Pan Jarosław Wilga oraz jego Zastępca Pan Grzegorz Pragacz.

Prezentacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego przed siedzibą KP PSP w Ostrołęce

Wizyta na Stanowisku Kierowania JRG w Ostrołęce

Prezentacja systemu ratowniczo-gaśniczego w siedzibie KP PSP w Ostrołęce

   Trzeci dzień wizyty studyjnej upłynął w Kampinoskim Parku Narodowym, gdzie system ochrony lasu przed pożarami prezentował Pan Włodzimierz Szaga, doświadczony specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej KPN. Poza tym, podczas sesji terenowej, delegacja malezyjska zapoznała się ze sposobami zagospodarowania dwóch pożarzysk, Niepust (pożar całkowity drzewostanu z 1988 r.) i Palmiry (pożar pokrywy gleby z 2015 r. na obszarze ochrony ścisłej i czynnej).

Wizyta w Kampinoskim Parku Narodowym

   Pracownicy LOPL pragną podziękować wszystkim, którzy pomogli w organizacji wizyty studyjnej delegacji z Malezji oraz przekazać serdeczne podziękowania i wyrazy uznania od zaprzyjaźnionych już koleżanek i kolegów z Malezji.

 

Tekst: Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu

Zdjęcia: LOPL, INP, Nadleśnictwo Ostrołęka, KP PSP Ostrołęka

TAGI: spopl współpraca międzynarodowa


Więcej Informacji

Nominacje profesorskie w Instytucie Badawczym Leśnictwa

Prezydent RP Andrzej Duda przyznał nominacje profesorskie pracownikom IBL: Pani Iwonie Skrzecz i Panu Tomaszowi Oszako....więcej »

Gospodarowanie wodą w lasach Nadbałtyckich

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia trzech filmów przygotowanych w ramach projektów WAMBAF „Gospodarowanie wodą w lasach Nadbałtyckich” oraz WAMBAF Tool Box – „Wdrożenie rezultatów projektu WAMBAF”....więcej »

Biebrza w ogniu

Tegoroczny sezon pożarowy w lasach zaczął się dokładnie już pierwszego dnia nowego roku. Do 27 kwietnia powstało aż 3400 pożarów lasów i kilkunastokrotnie więcej pożarów traw i terenów niezagospodarowanych....więcej »