Instytut Badawczy Leśnictwa Lene Centrum Informacji
Hodowla selekcyjna drzew leśnych w Polsce

ZGŁOSZENIE

uczestnictwa w konferencji

Hodowla selekcyjna drzew leśnych w Polsce

Jastrzębia Góra,  26-27 września 2017 r.

*Imię i nazwisko

*Stopień/tytuł naukowy i stanowisko

*Nazwa instytucji/firmy, adres

*Telefon

*e-mail

*Zgłaszam udział w Konferencji
Wybierz właściwe odpowiedzi
Uwagi dotyczące konferencji.

Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego