New data on the distribution, biology and ecology of the longhorn beetles from the area of South and East Kazakhstan (Coleoptera, Cerambycidae)

Autorzy: L. Karpiński, W. T. Szczepański, R. Plewa, M. Walczak, J. Hilszczański, L. Kruszelnicki, K. Łoś, T. Jaworski, M. Bidas, G. Tarwacki

Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6299065/