Ostatnie wydarzenia w CKW

 

25.07.2020

PZŁ - konferencja z przedstawicielami komisji kynologicznych

29.11.2019

KONFERENCJA NAUKOWA: Dziedzictwo archeologiczne w polskiej części Puszczy Białowieskiej - podsumowanie wyników badań inwentaryzacyjnych

z PANELEM DYSKUSYJNYM: Dziedzictwo w lasach - badania, ochrona, zarządzanie i popularyzacja

22.10.2019

-

23.10.2019

POLSCAN - I Krajowe Forum Użytkowników LIDAR

18.06.2019

Forum dyskusyjne "O wilku mowa"

12.03.2019

-

14.03.2019

XI Sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL pt. „Zastosowanie geoinformatyki w leśnictwie"

 18.02.2019

Związek Szkółkarzy Polskich we współpracy z Głównym Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa zorganizował w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym IBL seminarium pt.: „Produkcja i obrót materiałem szkółkarskim wg nowych zasad określonych rozporządzeniami UE 2016/2031, 2017/625".

16.02.2019

XXIV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego

1.10.2018

Konferencja pt. „PIORiN. Z tradycją w przyszłość"

11.09.2018

Spotkanie z przedstawicielami mediów zagranicznych, którego celem było zaprezentowanie dziennikarzom projektu Leśne Gospodarstwa Węglowe

10.05.2018

Krajowa konferencja naukowo-techniczna  pt. „Leśne budownictwo drogowe–dobre praktyki"

9.05.2018

Leśny Kongres Drogowy pt. „Kierunki działań Lasów Państwowych w zakresie drogownictwa leśnego i przedsięwzięć wspólnych z samorządami"

8.05.2018

Warsztaty HNS pt. „Wykonywanie zadań wynikających z obowiązku udzielania wsparcia wojskom sojuszniczym przez państwo-gospodarza (HNS)"

13.03.2018

-

15.03.2018

X Sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL pt. „Współczesne problemy komunikacji społecznej i edukacji w leśnictwie"