dr Aleksandra Tadeusiak

telefon:
22 7150 412
stanowisko:
Asystent
organizacja:
Instytut Badawczy Leśnictwa
komórka organizacyjna:
Zakład Ekologii Lasu
adres:
Sękocin Stary
u. Braci Leśnej nr 3
05-090 Raszyn
Budynek „F"
Pokój nr 202
 

Edukacja i stopnie naukowe

2009 - uzyskanie tytułu magistra na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie

2016 - uzyskanie stopnia doktora na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie

Zainteresowania naukowe

  • Ekologia gryzoni.
  • Ekologia behawioralna ze szczególnym wyróżnieniem zachowań rozrodczych.

Wybrane publikacje naukowe

Artykuły naukowe i przeglądowe

Borowski Z., Malinowska A., Książek A. 2014. Relationships between dominance, testosterone level and scent marking of males in a free-living root vole (Microtus oeconomus) population. Physiology & Behavior.

Inne

Projekty

Realizowane:

Użytkowanie przestrzeni a pokrewieństwo w populacjach nadrzewnych gryzoni – przykład popielicy (Glis glis), 2015-2017, kierownik.

Znaczenie wczesno-letniego pokarmu na rozród, kondycję i przeżywalność osobników oraz dynamikę populacji popielic (Glis glis), 2013-2016, wykonawca.

Porównanie cech fizjologicznych, behawioralnych i morfologicznych oraz sukcesu rozrodczego samców migrujących i osiadłych w populacji nornika północnego (Microtus oeconomus), Grant Narodowego Centrum Nauki, 2011-2015, wykonawca.
 

Zakończone:

Monitoring wpływu realizowanych w Biebrzańskim Parku Narodowym zabiegów ochronnych na drobne ssaki, Polskie Towarzystwo Służb Ochrony Przyrody, 2012, wykonawca.
 

Hobby

Podróże, bieganie, tresura psów.