prof. dr hab. Dorota Dobrowolska

telefon:
22 7150 415
stanowisko:
Profesor
organizacja:
Instytut Badawczy Leśnictwa
komórka organizacyjna:
Zakład Ekologii Lasu
adres:
ul. Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek „F"
Pokój nr 204

Ten pracownik świadczy usługi eksperckie w ramach IBL. Zobacz stronę eksperta

Edukacja i stopnie naukowe

  • 1997 - uzyskanie stopnia doktora na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.
  • 2009 - uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w Instytucie Badawczym Leśnictwa.
  • 2018 - uzyskanie tytułu profesora w Instytucie Badawczym Leśnictwa.

Zainteresowania naukowe

  • Dynamika luk w drzewostanach.
  • Zaburzenia  w ekosystemach leśnych.
  • Restytucja drzew leśnych.
  • Zmiany klimatu i ich wpływ na środowisko.

Wybrane publikacje naukowe

Artykuły naukowe i przeglądowe

Kurek P., Dobrowolska D,, Wiatrowska B., Dylewski L. 2018. What if Eurasian jay Garrulus glandarius would larder acorns instead of scatter them?iForest 11: 685-689. – doi:10.3832/ifor2793-011 [online 2018-10-23]
 

Spathelf P., van der Maaten E., van der Maaten-Theunissen M., Campioli M., Dobrowolska D. 2013. Climate change impacts in European forests: the expert views of local observers. Annals of Forest Science. DOI 10.1007/s13595-013-0280-1.

Dobrowolska D. 2013. Wpływ okapu drzewostanu na wzrost i przeżywalność sadzonek jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Karkonoskim Parku Narodowym. Sylwan, 157, 3.

Bis R., Dobrowolska D. 2012. Występowanie jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w południowo-wschodniej części Puszczy Iłżeckiej.  Leśne Prace Badawcze, 73, 4: 273-282. 

Bis R., Dobrowolska D. 2012. Przyrost radialny jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Puszczy Iłżeckiej. Leśne Prace Badawcze, 73, 3: 201-208.

Dobrowolska D., Olszowska G., Niemczyk M. 2012. Struktura drzewostanów a populacje cisa pospolitego (Taxus baccata L.) w rezerwatach przyrody „Cisy Rokickie" i „Bogdanieckie Cisy". Leśne Prace Badawcze, 73, 4: 313-322. 

Dobrowolska D., Hein S., Oosterbaan A., Wagner S., Clark J., Skovsgaard J. P. 2011. A review of European ash (Fraxinus excelsior L.): implications for silviculture. Forestry, 84, 2: 133-148.

Dobrowolska D. 2010. Warunki powstawania odnowień naturalnych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na terenie Nadleśnictwa Tuszyma, Leśne Prace Badawcze, 2010, 71, 3: 217-224.

Dobrowolska D. 2010. Rola zaburzeń w regeneracji lasu. Leśne Prace Badawcze, 4: 391-405.

Radoglou R., Dobrowolska D., Spyroglou G., Nocolescu V. N. 2009. A review on the ecology and silviculture of limes (Tilia cordata Mill., Tilia platyphyllos Scop. and Tilia tomentosa Moench.) in Europe. Die Bodenkultur Journal of Land Management, Food and Environment, 60, 3: 9-20.

Dobrowolska D., Veblen T. T. 2008. Treefall-gap structure and regeneration in mixed Abies alba stands in central Poland. For. Ecol. Manage, 255, 8: 3469-3476.

Dobrowolska D. 2008. Charakterystyka odnowienia naturalnego i sztucznego jodły (Abies alba Mill.) w Karkonoskim Parku Narodowym. W: Barzdajn W. Raj A. (ed). Jodła pospolita w Karkonoskim Parku Narodowym. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra.

Dobrowolska D. 2008. Growth and development of silver fir (Abies alba Mill.) regeneration and restoration of the species in the Karkonosze Mountains. J. For. Sci., 54: 398-408.

Dobrowolska D.: Effect of stand density on oak regeneration in flood plain forests in Lower Silesia, Poland. Forestry, 2008, 81(4): 511-523.

Dobrowolska D.: Witalność drzewostanów dębowych w dolinie środkowej Odry uszkodzonych podczas powodzi w 1997 r. Sylwan, 2007, 151, 7: 39-48.

Dobrowolska D.: Dynamika luk w lasach a odnowienie naturalne drzew. Leśne Prace Badawcze, 2007, 1: 97-111.

Dobrowolska D.: Odnowienie naturalne lasu w drzewostanach uszkodzonych przez wiatr na terenie północno-wschodniej Polski. Leśne Prace Badawcze, 2007, 2: 45-60.

Dobrowolska D.: Wpływ wielkości luki na wzrost i rozwój jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w drzewostanach mieszanych w rezerwacie Jata. Sylwan, 2007, 3: 29-35.

Dobrowolska D.: Rola luk w odnawianiu drzewostanów mieszanych w rezerwacie Jata. Sylwan, 2007, 4: 14-25.

Dobrowolska D.: Warunki mikroklimatyczne w lukach w drzewostanach mieszanych w rezerwacie Jata. Leśne Prace Badawcze, 2006, 3: 45-56.

Dobrowolska D.: Oak natural regeneration and conversion process in mixed Scott pine stands. Forestry, 2006, 5: 503-513.

Dobrowolska D.: Dynamika luk w drzewostanach mieszanych rezerwatu Jata. Leśne Prace Badawcze. 2006, 4: 61-75.

Artykuły popularnonaukowe

Dobrowolska D.: Zasięg buka w Polsce a zmiany klimatu, Las Polski, 2011, 17: 24-25.

Dobrowolska D.: Odnowienie naturalne buka zwyczajnego i jodły pospolitej. Postępy Techniki w Leśnictwie, 2010, 110: 40-46.

Dobrowolska D.: Czy rudym grozi zagłada? Las Polski, 2007, 7: 20-21.

Dobrowolska D.: Lasy i leśnictwo w Rumunii ze szczególnym uwzględnieniem jodły pospolitej (Abies alba Mill.). Leśne Prace Badawcze, 2006, 1: 129-136.

Dobrowolska D.: Polityka i nauka jako narzędzia do realizowania trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej [Policies and science as tools in implementing sustainable forest management]. Leśne Prace Badawcze, 2: 129-134.

Dobrowolska D.: Omówienie książki: Raison R.J., Brown A.G., Flinn D.W. „Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management". CAB International. Prace IBL, 2003, 1. 

Dobrowolska D., Farfał D.: Rola pożarów w ekosystemach leśnych na przykładzie Parku Narodowego Yellowstone. Las Polski, 2003, 4: 14-15.

Dobrowolska D.: Jodła pospolita. Wiedza i życie. 1999, 7: 10.

Książki i monografie

Dobrowolska D.: Odnowienia naturalne w ekosystemach leśnych. W: Paluch R. (ed.) Półnaturalna hodowla lasu, IBL, Sękocin Stary, 2011: 83-101.

Sułkowska M., Liesebach M., Wójcik J., Dobrowolska D.:Genetic Resources of European Beech (Fagus sylvatica L.) for Sustainable Forestry, Proceedings of the COST E52 Final Meeting in  Burgos 4 - 6 May 2010, Burgos, Spain. Monografias INIA: Serie Forestial. Nr 22-2011 Soil characteristics in the International Beech Provenance Experiments of 1993/95 and 1996/98, 2011: 27-35.

Dobrowolska D.: Rola zaburzeń w regeneracji lasu. 2008, Sękocin Stary, IBL.

Inne

PROJEKTY

W trakcie realizacji

Forest References Plots as an element of sustainable and multifunction forestry in promotional forest complexes. BLP-377, 2012-2016, main investigator.

Environmental and economics monitoring of natural and artificial forest regeneration in Pisz Forest District after the hurricane in 2002. BLP-359, General Directorate of State Forests, 2011–2015, main investigator responsible for task: „Comparison of natural and artificial regeneration in Pisz forests".

Natural oak regeneration and Scots pine stand restoration – role of birds in the process of regeneration. 240-110, Ministry of Sciences, 2012–2014, project leader.

Verification of main tree species distribution in Poland based on the investigation. BLP-358, General Directorate of State Forests, 2011–2014, main investigator responsible for the distribution of silver fir.

Protection of European yew in selected areas of Natura 2000. UE Project, PROTAXUS 2010–2014, main investigator responsible for „Monitoring of yew natural regeneration in chosen reserves".

Zakończone

Climate change and forest ecosystems: carbon stocks in Polish forests and the adaptation of forest management". BPL-330, General Directorate of State Forests, 2009–2012, Project leader.

Natural regeneration of main tree species in Poland as a element of SFM. BLP-339, General Directorate of State Forests, 2009–2011, Main investigator.

Monitoring of changes on the area of natural and artificial forest regeneration in north-eastern Poland after the wind damage.  BLP-, General Directorate of State Forests, 2004–2009. Investigator responsible for following task: „Comparison of natural and artificial regeneration".

Variability of beech at the border of its natural distribution in Poland in the light of climate change and the consequences for forest management " BLP-266, General Directorate of State Forests, 2004–2008, Project leader.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

2008-2011 Cost Action FP0703 ECHOES on Expected Climate Change and Options for European Silviculture. Preparing the report on climate change in Poland and  paper on and hot spots in Europe.

2004–2008 COST ACTION E42 – ValBro (Growing Valuable Broadleaved Tree Species), member of Management Committee. Preparing the data base on seed orchards in Poland. 2008–2011 – Cost Action FP0703 ECHOES on Expected Climate Change and Options for European Silviculture. Preparing the report on climate change in Poland and two articles on gradient changes in forest ecosystems in Europe and hot spots.

2000–2004 COST ACTION E25 ENFORS (European Network for a Long-term Forest Ecosystem and Landscape Research Programme), Preparing the data base on long-term investigation in Poland.

2002 – USA, University of Colorado, Boulder, Report of the Project: Gap dynamics in mixed forests in the Jata Reserve. Supervisor Prof. T. T. Veblen.

NAGRODY

Reward of the Director of Forest Research Institute – 2011, 2013.

Reward of the Director of Forest Research Institute – 2009.

Reward of the Ministry of Environment for the project: Restitution of silver for in Karkonoski National Park – 2009.

Hobby

Narciarstwo, turystyka górska, podróże, teatr.