dr Grażyna Olszowska

telefon:
22 7150 512
stanowisko:
Adiunkt
organizacja:
Instytut Badawczy Leśnictwa
komórka organizacyjna:
Zakład Ekologii Lasu
adres:

Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek "C"
Pokój nr 17

Ten pracownik świadczy usługi eksperckie w ramach IBL. Zobacz stronę eksperta

Edukacja i stopnie naukowe

1979 – uzyskanie tytułu magistra na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

1996 – uzyskanie stopnia doktora nauk leśnych na Wydziale Leśnym SGGW.

Zainteresowania naukowe

  • Gleboznawstwo leśne
  • Aktywność enzymatyczna gleb
  • Wskaźniki żyzności gleb
  • Siedliskoznawstwo leśne

Wybrane publikacje naukowe

Artykuły naukowe i przeglądowe

Olszowska G., Zwoliński J., Matuszczyk I., Syrek D.: Zastosowanie biochemicznych charakterystyk gleb w diagnostyce typologicznej siedlisk leśnych. Leśne Prace Badawcze, 2007, 4: 83-105.

Olszowska G.: Aktywność enzymatyczna wierzchnich warstw gleb regla dolnego i górnego Karkonoskiego Parku Narodowego. Leśne Prace Badawcze, 2007, 2: 95-103.

Gwiazdowicz D. J., Olszowska G., Robakowski P.: Preliminary research on gamasid mite and the activity of selected soil enzymes in the karkonosze national park. acta sci.pol., silvarum colendarum ratio et industria lignaria, 2006, 5(2): 51-61.

Syrek D., Weiner W. M., Wojtylak M., Olszowska G., Kwapis Z.: Species abundance distribution of collembolan communities in forest soils polluted with heavy metals. Applied Soil Ecology, 2006, 31: 239-250.

Olszowska G., Zwoliński J., Matuszczyk I., Syrek D., Zwolińska B., Pawlak U., Kwapis Z., Dudzińska M.: Wykorzystanie badań aktywności biologicznej do wyznaczenia wskaźnika żyzności gleb w drzewostanach sosnowych na siedliskach boru świeżego i boru mieszanego świeżego. Leśne Prace Badawcze, 2005, 3: 17-37.

Hawryś Z., Kwapis Z., Matuszczyk I., Olszowska G.: Ocena rozwoju wybranych pochodzeń jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w uprawach na terenie Sudetów Zachodnich Leśne Prace Badawcze, 2004, 4: 137-159.

Łukaszewicz J., Olszowska G.: The effect of crop rotation of six forest tree species on peat-bark substrate enzymatic activity. Acta Physiologiae Plantarum, 2003.

Olszowska G.: Wpływ pożaru w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie na aktywność enzymatyczną gleb. Roczniki Gleboznawcze, 2002, T. 53, nr 3/4, s. 97-104.

Olszowska G.: Wpływ nawożenia mineralnego na aktywność biochemiczną gleb leśnych skażonych pyłami kadmowo-cynkowymi. Prace IBL, ser. A, 1999, 881: 52-60.

Olszowska G.: Wpływ pyłów kadmowo-cynkowych na aktywność wybranych enzymów glebowych. Prace IBL ser. A, 1998, 847: 114-125.

Olszowska G.: Aktywność enzymatyczna gleb leśnych w rejonie oddziaływania imisji huty cynku i ołowiu „Miasteczko Śląskie" Prace IBL ser. A, 1997: 834: 108-130.

Inne

Farfał D., Dobrowolska D., Olszowska G.: Wpływ powodzi i zanieczyszczeń przemysłowych na żywotność korzeni sosny i dębu w dolinie środkowej Odry. Reakcje Biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe. IV Krajowe Sympozjum, Poznań – Kórnik, 29.05-1.06. 2002. Materiały, 2002, s. 617-627.

Olszowska G.: Aktywność biochemiczna gleb leśnych po ośmiu latach od pożaru w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie. Reakcje Biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe. IV Krajowe Sympozjum, Poznań – Kórnik, 29.05-1.06. 2001. Materiały, 2002, s. 819-823.

Olszowska G.: Monitoring efektów czynnej ochrony ekosystemów leśnych KPN – badania biochemiczne gleb. Sbornik prispevku z mezinarodni konference Geoekologické problémy Arkono, 2001, vol. 2, s. 499-505.

Hobby

Podróże, turystyka górska, narciarstwo, kino, teatr, literatura.