Zakład Ekologii Lasu

kierownik komórki

dr hab. Andrzej Boczoń

telefon:
22 7150 535

Kontakt (sekretariat):

telefon:
22 7150 563
faks:
22 7150 507
adres:

ul. Braci Leśnej 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn

Informacje ogólne

Główne kierunki badań

 1. Ekologia ekosystemów i roślin
 • Ocena struktury i funkcjonowania ekosystemów leśnych w warunkach globalnych zmian klimatu.
 • Wpływ zaburzeń (np. huragany, pożary, powodzie, zanieczyszczenia przemysłowe) i gospodarki leśnej na wzrost i rozwój ekosystemów leśnych w Polsce.
 • Problemy regeneracji siedlisk leśnych na obszarach zdegradowanych (np. grunty porolne, poligony, wyrobiska).
 • Analizy przestrzenno-czasowe zespołów leśnych.
 • Dynamika zmian fizycznych i chemicznych oraz procesów biologicznych zachodzących w glebach leśnych w różnych warunkach środowiska przyrodniczego.
 • Doskonalenie klasyfikacji typologicznej siedlisk leśnych.
 1. Ekologia zwierząt
 • Dynamika rozwojowa wybranych populacji zwierząt w ekosystemach leśnych,
 • Doskonalenie metod oceny liczebności i sterowania zagęszczenia wybranych populacji zwierząt leśnych ,
 • Ocena łowieckiego zagospodarowania biotopów leśnych.
 • Ocena funkcji regulacyjnej drapieżnictwa, pasożytnictwa, konkurencji i kooperacji międzygatunkowej.
 1. Gospodarka wodna obszarów leśnych
 • Metody zwiększania retencji wodnej i gospodarowania zasobami wodnymi w lasach.
 • Wpływ stopnia lesistości, rozmieszczenia lasów oraz cech siedliskowych i drzewostanowych na obieg wody w zlewniach.
 • Monitorowanie zmian zasobów wodnych w lasach oraz obiegu wody, składników pokarmowych oraz metali ciężkich w środowisku leśnym.

Informacje

Pierwszy plon trufli letniej w pionierskim ogrodzie truflowym Instytutu Badawczego Leśnictwa

Naukowcy z Instytutu Badawczego Leśnictwa po raz pierwszy stwierdzili owocnikowanie trufli letniej (Tuber aestivum Vittad.) w pierwszym polskim ogrodzie truflowym....więcej »

Staże lub praktyki z Zakładzie Ekologii Lasu IBL

Udział w badaniach dotyczących ekologii jeleniowatych, popielicowatych i nornikowatych....więcej »

Lasy a przemysł w świetle 40 lat badań

W dniu 16 września 2013 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbyło się seminarium naukowe pt. „Lasy a przemysł w świetle wieloletnich badań w zasięgu oddziaływania Elektrowni Kozienice”....więcej »