Folia Forestalia Polonica

Folia Forestalia Polonica 2016, Vol. 58 (4)

Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry, Vol. 58 (4), 2016

Contents

 • Waldemar Moliński, Przemysław Mania, Gabriel Tomczuk
  The usefulness of different wood species for bow manufacturing
    ABSTRACT      FULL TEXT (PDF)
 • Lech Płotkowski, Stanisław Zając, Emilia Wysocka-Fijorek, Arkadiusz Gruchała, Jarosław Piekutin, Stanisław Parzych
  Economic optimization of the rotation age of stands
    ABSTRACT      FULL TEXT (PDF)
 • Cristina Alegria, Maria Canavarro Teixeira
  An overview of maritime pine private non-industrial forest in the centre of Portugal: A 19-year case study
    ABSTRACT      FULL TEXT (PDF)
 • Iwona Skrzecz, Elżbieta Popowska-Nowak, Robert Wolski, Alicja Sowińska, Tomasz Jabłoński, Elżbieta Pezowicz, Dorota Tumialis, Iwona Przewłoka
  The role of fungus Beauveria bassiana in reducing the number of Pissodes castaneus (Col., Curculionidae) in young forests
    ABSTRACT      FULL TEXT (PDF)
 • Dorota Grygoruk
  Root biomass of Fagus sylvatica L. stands depending on the climatic conditions
    ABSTRACT      FULL TEXT (PDF)
 • Krzysztof Ukalski, Marcin Klisz
  Application of GGE biplot graphs in multi-environment trials on selection of forest trees
    ABSTRACT      FULL TEXT (PDF)
 • Łukasz Tyburski, Paweł Przybylski
  Health condition of the Scots pine (Pinus sylvestris) in Kampinos National Park – preliminary studies
    ABSTRACT      FULL TEXT (PDF)
 • Tomasz Oszako, Katarzyna Sikora, Lassaâd Belbahri, Justyna A. Nowakowska
  Molecular detection of oomycetes species in water courses
    ABSTRACT      FULL TEXT (PDF)