IBL
„Dzień dla Szkół” w Białowieży w ramach XXI Festiwalu Nauki 2017 po raz trzeci

14
wrz
2017

W ramach XXI Festiwalu Nauki 2017 Instytut Badawczy Leśnictwa wspólnie z Technikum Leśnym w Białowieży, Białowieskim Parkiem Narodowym, Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk (IBS PAN), Zamiejscowym Wydziałem Leśnym Politechniki Białostockiej w Hajnówce (ZWLPB) oraz Białowieską Stacją Geobotaniczną Uniwersytetu Warszawskiego zorganizował 11 września 2017 r. konkurs „Dzień dla Szkół” pod hasłem: „Puszcza Białowieska – dziedzictwo ludzkości”.

   Pierwszy „Dzień dla Szkół" w Białowieży został zorganizowany w 2015 roku. Jest to wydarzenie cykliczne mające na celu popularyzację wiedzy o Puszczy Białowieskiej wśród młodzieży.

   W Konkursie uczestniczyli uczniowie z sześciu szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych:

  1. Publicznego Gimnazjum w Białowieży,
  2. Publicznego Gimnazjum w Narewce,
  3. Technikum Leśnego w Białowieży,
  4. Liceum Plastycznego w Łomży,
  5. I Liceum Ogólnokształcącego w Hajnówce,
  6. Liceum Ogólnokształcącego z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce.

Młodzież wysłuchała prezentacji nt. Puszczy Białowieskiej przygotowanej przez organizatorów w auli Technikum Leśnego w Białowieży

   Wydarzenie rozpoczęło się w auli Technikum Leśnego w Białowieży powitaniem gości przez Dyrektora Technikum Leśnego, mgr inż. Mariusza Tokajuka. Następnie przedstawiciele czterech instytucji organizujących XXI Festiwal Nauki w Białowieży: dr hab. Janusz Czerepko – dyrektor IBL, dr Ewa Pirożnikow – ZWLPB, dr hab. Rafał Kowalczyk – dyrektor IBS PAN i mgr inż. Andrzej Keczyński – BPN, wygłosili prezentację na temat walorów przyrodniczych i naukowych Puszczy Białowieskiej. Dyrektor mgr inż. Mariusz Tokajuk, zachęcił uczniów szkół gimnazjalnych do rozpoczęcia nauki w prowadzonej przez Niego szkole, po czym zaprezentował film przedstawiający informację dotyczącą Technikum Leśnego w Białowieży.

Dyrektor Technikum Leśnego w Białowieży, mgr inż. Mariusz Tokajuk

Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa, dr hab. Janusz Czerepko

Dr Ewa Pirożnikow z Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce

Dyrektor Instytutu Biologii Ssaków, dr hab. Rafał Kowalczyk

Mgr inż. Andrzej Keczyński z Białowieskiego Parku Narodowego

   Na otwarcie „Dnia dla Szkół" przybyli: Dziekan Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce – dr hab. Sławomir Bakier, Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego - mgr Olimpia Pabian, przedstawiciele Nadleśnictw Puszczy Białowieskiej, Pani Maria Bielecka, starszy specjalista Służby Leśnej w Zespole ds. promocji i mediów w RDLP w Białymstoku, Pani Katarzyna Turosieńska-Durlik, dyrektor Białowieskiego Ośrodka Kultury. Wydarzenie było rejestrowane przez ekipę filmową Telewizji Kablowej z Hajnówki - TV PODLASIE.

   Po zakończeniu części kameralnej uczniowie zostali podzieleni na 10 drużyn 11-12-osobowych. W każdej z nich byli reprezentanci wszystkich szkół, aby umożliwić integrację młodzieży. W sumie w konkursie brało udział 115 uczniów. Każda z drużyn musiała przejść przez 10 stanowisk w Park Dyrekcyjnym w Białowieży, na których sędziowie prezentowali różne elementy przyrody Puszczy Białowieskiej oraz prowadzonych na jej terenie badań naukowych. W każdym takim punkcie musieli też odpowiedzieć na pytania dotyczące problematyki przypisanej danemu stanowisku, bądź wykazać się umiejętnościami praktycznymi.

Na jednym ze stanowisk („Żubr") oprócz wykazania się wiedzą o morfologii, anatomii, fizjologii i ekologii żubra do wykonania było również zadanie sprawnościowe

   Sędziami, którzy przygotowali stanowiska i zestawy pytań byli pracownicy wszystkich instytucji organizujących Konkurs oraz wolontariusze. Sędzią głównym Konkursu był mgr inż. Artur Sawicki z Działu Informacji Naukowej i Promocji IBL, a w imieniu głównego organizatora prof. dr. hab. Jerzego M. Gutowskiego - koordynatorem dr inż. Izabela Sondej z Zakładu Lasów Naturalnych IBL w Białowieży.

Nad sprawnym przeprowadzeniem Konkursu „czuwali" dr Izabela Sondej i mgr inż. Artur Sawicki z Instytutu Badawczego Leśnictwa

   W III edycji Konkursu przygotowano 10 stanowisk, przeprowadzając na nich następujące konkurencje:

Konkurencja I – OWADY (sędzia: Krzysztof Sućko) – wiedza o owadach leśnych, pogrupowanie owadów wg kategorii ochrony, stadiów rozwojowych, rozpoznawanie gatunków owadów, budowa owadów. [Organizator: Instytut Badawczy Leśnictwa].

Konkurencja II – SKARBY NATURY (sędziowie: Kamila Sawicka, Agnieszka Wysocka) – na podstawie fragmentów rośliny, jej formy w postaci preparatu leczniczego, kosmetyku bądź produktu spożywczego należało określić gatunek rośliny, zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym lub spożywczym oraz podać nazwę części rośliny, z której powstaje dany produkt; rozpoznawanie gatunków i rodzajów miodów. [Organizator: Instytut Badawczy Leśnictwa].

Konkurencja III – DREWNO (sędzia: Kamil Pilch) – określanie wieku drzew różnymi metodami; rozpoznanie próbek drewna rodzimych drzew gatunków iglastych i liściastych. [Organizator: Instytut Badawczy Leśnictwa].

Konkurencja IV – JAKI TO SSAK? (sędziowie: Anna Wójcik, Elwira Szuma) – rozpoznawanie gatunków ssaków po czaszkach i wyglądzie zewnętrznym. [Organizator: Instytut Biologii Ssaków PAN].

Konkurencja V – LIŚCIE, NASIONA, OWOCE (sędziowie: Ewa Pirożnikow, Marek Wołkowycki) – polega na rozpoznaniu liści, owocostanów (owoców) i nasion oraz podaniu nazwy gatunku drzewa (tylko rodzime gatunki drzew występujących w Puszczy Białowieskiej). [Organizator: Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce].

Konkurencja VI – SOKOLE OKO (sędzia: Wojciech Małachowski) – polega na sprawdzeniu celności oka każdego z uczestników drużyny w strzelaniu do tarczy (po 5 strzałów z broni pneumatycznej na strzelnicy znajdującej się w budynku Technikum Leśnego). [Organizator: Technikum Leśne w Białowieży].

Konkurencja VII – NIE TYLKO BOROWIKI (sędzia: Joanna Bober) – rozpoznawanie grzybów o nietypowych barwach, kształtach i zapachach; prezentacja modeli par: grzyb jadalny / jego trujący sobowtór. [Organizator: Białowieski Park Narodowy].

Konkurencja VIII – GŁOSY ZWIERZĄT (sędzia: Łukasz Kuberski) – rozpoznanie gatunków zwierząt na podstawie wydawanych przez te zwierzęta odgłosów (zapis odtwarzany z magnetofonu). [Organizator: Instytut Badawczy Leśnictwa].

Konkurencja IX – OKIEM UKRYTEJ KAMERY (sędzia: Maciej Sykut) – rozpoznawanie zwierząt zarejestrowanych przez fotopułapki monitorujące Puszczę Białowieską. [Organizator: Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży].

Stanowisko X – ŻUBR (sędziowie: Katarzyna Daleszczyk, Michał Krzysiak) – sprawdzenie wiedzy o morfologii, anatomii, fizjologii i ekologii żubra; zadanie sprawnościowe – „Czy jesteś tak silny jak żubr?" [Organizator: Białowieski Park Narodowy].

   Po zakończeniu wszystkich konkurencji drużyny zebrały się przy ognisku, rozgrzewając się gorącą herbatą oraz zaspokajając głód pieczonymi nad ogniem kiełbaskami.

   Po podliczeniu punktów wytypowano zespoły, które zdobyły I, II i III miejsce. Każdy z uczestników zwycięskich drużyn otrzymał dyplom oraz liczne i cenne nagrody (wydawnictwa albumowe, książki, foldery, koszulki, power banki, pendrive'y, słuchawki itp.) ufundowane przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych oraz instytucje organizujące Konkurs.

Moment wręczenia nagród i pamiątkowych dyplomów

   Upominki wręczono też opiekunom i gościom. Wszyscy uczestnicy oraz uczniowie z Technikum Leśnego, którzy pomagali w organizacji Konkursu, otrzymali pamiątkowe dyplomy.

III edycję Konkursu podsumował dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa, dr hab. Janusz Czerepko

   Na koniec głos zabrał dyrektor IBL, dr hab. Janusz Czerepko, dziękując wszystkim uczestnikom, organizatorom i sponsorom za ich wkład i wysiłek związany z organizacją Konkursu. Z podsumowaniem „Dnia dla Szkół" i podziękowaniami wystąpił również Dziekan Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej dr hab. Sławomir Bakier.

Dziekan Zamiejscowego Wydziału Leśnego PB dr hab. Sławomir Bakier

   Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z III edycji „Dnia dla Szkół" w Białowieży w FOTOGALERII.

Wspólne zdjęcie organizatorów i uczestników trzeciej edycji „Dnia dla Szkół"

Opr. Izabela Sondej, Jerzy M. Gutowski, Artur Sawicki

Zdjęcia: Izabela Sondej, Kamila Sawicka, Artur Sawicki

TAGI: festiwal nauki białowieża edukacja dzień dla szkół zln


Więcej Informacji

Przywracanie przyrody do naszego życia

Stanowisko Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk w sprawie Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia”...więcej »

Powołanie przez Prezydenta RP Narodowej Rady Rozwoju

30 czerwca 2021 r. odbyło się powołanie oraz inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Prezydent Andrzej Duda do Rady powołał Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego oraz dwóch członków Rady Naukowej IBL: prof. dr. hab. Janusza Sowę i prof. dr. hab. Bogdana Brzezieckiego....więcej »

Awanse naukowe pracowników IBL maj 2021

20 maja 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne dr. inż. Marcinowi Kliszowi....więcej »

Pada czy nie pada, PPOŻ ściółkę bada

Wiosenna pogoda dopiero od kilku dni zaczęła traktować nas łaskawiej i wraz ze zwiększoną ilością promieni słonecznych niestety przybyło od razu pożarów lasu....więcej »