IBL
"Las i Woda" - Międzynarodowa Konferencja w Supraślu

20
wrz
2017

W dniach 12-14 września 2017 r. w Lipowym Moście k. Supraśla odbyła się V Międzynarodowa Konferencja „Las i Woda”.

         

 Międzynarodowe konferencje „Las i Woda" są cyklicznymi spotkaniami naukowców oraz praktyków zajmujących się interakcjami między lasem i wodą. Odbyły się kolejno: w 1998 roku w Krakowie, w 2002 r. w Ustroniu, w 2008 r. w Mrągowie, w 2013 r. w Smardzewicach. Konferencja w Supraślu była ich kontynuacją, a poruszane zagadnienia skupiały się głównie wokół problemów dotyczących gospodarowania wodą na obszarach leśnych podlegających różnym formom zagospodarowania, ochrony jakości wód w aspekcie gospodarki leśnej, a także skutków wpływu zmian klimatu na zasoby wodne i trwałość drzewostanów.
Konferencję zorganizował Instytut Badawczy Leśnictwa (Zakład Ekologii Lasu) oraz Norweski Instytut Badań Bioekonomicznych (NIBIO), przy współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku, Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej i Wydziałem Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Organizatorzy konferencji otrzymali dofinansowanie z Funduszu Współpracy Bilateralnej Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" (Operator Programu – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), a także z Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych.

Komitet Programowy Konferencji zaakceptował 31 referatów do wygłoszenia oraz 12 posterów  do przedstawienia. W konferencji uczestniczyło ponad 70 osób z instytucji naukowych oraz innych związanych z praktyką leśną.

Jednostki zagraniczne:
- Norweski Instytut Badań Bioekonomicznych (NIBIO) w Ås,
- Norweski Instytut Badań Wody (NIVA) w Oslo,
- Ministerstwo Środowiska na Litwie,
- Litewskie Centrum Badawcze ds. Rolnictwa i Leśnictwa (LAMMC) w Girionys,
- Łotewski Państwowy Instytut Badawczy Leśnictwa "Silava" w Rydze,
- Słowacki Uniwersytet Rolniczy (SUA) w Nitrze,
- Instytut Badawczy Leśnictwa w Uppsali w Szwecji (Skogforsk),
- Narodowa Akademia Nauk Ukrainy w Kijowie,
- Białoruski Państwowy Uniwersytet Technologiczny w Mińsku,
- Gospodarstwo Leśne "Belgosles" w Mińsku na Białorusi,
- Czeski Uniwersytet Techniczny w Pradze,
- Instytut Hydrobiologii w Czeskich Budziejowicach w Czechach.

Jednostki krajowe:
- Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych,
- Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie,
- Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
- Politechnika Krakowska,
- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
- Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział we Wrocławiu,
- Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,
- Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Białymstoku,
- Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Brzegu,
- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku,
- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku,
- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie,
- Nadleśnictwa: Supraśl, Krynki, Hajnówka, Płaska,
- Instytut Badawczy Leśnictwa.

Konferencję otworzył dr hab. Janusz Czerepko, prof. IBL – dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa.
Obrady rozpoczęła polsko-norweska sesja pt.: Problemy gospodarki leśnej i wodnej w Polsce i w Norwegii.


  Nicholas Clarke z Norweskiego Instytutu Badań Bioekonomicznych (NIBIO) podczas wygłaszania referatu pt.: Wpływ zmian klimatu oraz innych czynników stresogennych na jakość wody w lasach Norwegii


  Krzysztof Guzek z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych podczas wygłaszania referatu pt.: Przyrodniczo przyjazne formy retencjonowania wody w Lasach Państwowych – projekty adaptacji do zmian klimatu

W ciągu trzech dni odbyły się cztery sesje tematyczne:
- Gospodarowanie wodą w siedliskach leśnych
- Ochrona jakości wód w obszarach leśnych
- Las i woda a zmiany klimatu
- Nowe technologie i metodyki badawcze

Sesjom przewodniczyli: dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. UP we Wrocławiu, dr inż. Wiesław Ptach (SGGW w Warszawie), dr inż. Robert Szczepanek (Politechnika Krakowska), dr hab. inż. Stanisław Małek prof. UR w Krakowie.


Zbigniev Glazko z Ministerstwa Środowiska (Litwa) podczas wygłaszania referatu
 pt.: Gospodarka leśna i wodna na Litwie

Zane Libiete z Łotewskiego Państwowego Instytutu Badawczego Leśnictwa "Silava" podczas wygłaszania referatu pt.: Interakcje między lasem i wodą – wyniki badań na Łotwie

Ľuboš Jurík ze Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego podczas wygłaszania referatu pt.: Rola Puszczy Bukowej w Karpatach w gospodarce wodnej regionu

Uczestnicy mogli zapoznać się również z wieloma ciekawymi posterami.
W czasie konferencji odbył się także wyjazd studialny, podczas którego pracownicy nadleśnictw Supraśl i Krynki przedstawili problem działalności bobrów w lasach oraz wpływ urządzeń wodnych na siedliska leśne.


Podczas wyjazdu studialnego zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Supraśl – pan Wojciech Świtecki przedstawia uczestnikom konferencji problemy gospodarowania lasem związane z działalnością bobrów

Konferencję podsumował i zakończył prof. dr hab. Edward Pierzgalski z IBL.

REFERATY I POSTERY

Opracowanie: Magdalena Janek
Zdjęcia: Sylwester Grajewski, Michał Stolarczyk


Więcej Informacji

„Dzień dla Szkół” w Białowieży w ramach XXII Festiwalu Nauki 2018 po raz czwarty

W ramach XXII Festiwalu Nauki 2018 Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL) wspólnie z Technikum Leśnym w Białowieży (TL), Białowieskim Parkiem Narodowym (BPN), Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk (IBS PAN) oraz Zamiejscowym Wydziałem Leśnym Politechniki Białostockiej w Hajnówce (ZWLPB) zorganizował 10 września 2018 r. konkurs „Dzień dla Szkół” pod hasłem: „Puszcza Białowieska – dziedzictwo ludzkości”....więcej »

Wyróżnienie dla Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego IBL w Plebiscycie „Modernizacja Roku 2017”

24 sierpnia 2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala, na której ogłoszono wyniki i wręczono nagrody XXII edycji plebiscytu „Modernizacja Roku 2017”....więcej »

VI edycja (2018-2022) Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w IBL

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Instytutu nr 1 z dnia 24 kwietnia 2018 r. Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym ogłasza nabór na VI edycję 4-letnich (2018-2022) Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w zakresie leśnictwa...więcej »

Zakończenie V edycji Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w IBL

14 czerwca 2018 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w zakresie leśnictwa....więcej »