"Problemy lasów miejskich" - sesja Polskiego Towarzystwa Leśnego

22
cze
2010

W dniu 22 czerwca 2010 r. w siedzibie DGLP w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 odbędzie się zebranie wyborcze Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddziału w Warszawie. Po zebraniu rozpocznie się sesja na temat „Problemy lasów miejskich”, składająca się z części kameralnej oraz terenowej w obiekcie „Park Młociny”.

Logo PTL

    Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniu 22.06. 2010 r. o godz. 800, a w przypadku braku quorum o godz. 900 (II termin) w sali konferencyjnej w siedzibie DGLP w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 odbędzie się zebranie wyborcze z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
3. Przedstawienie porządku obrad
4. Ustalenie sposobu głosowania
5. Wybór Komisji Wyborczej (ewentualnie Komisji Skrutacyjnej)
6. Wybór delegatów na Zjazd Delegatów Oddziałów w Krośnie (15-17 września br.)
7. Wolne wnioski.

   Serdecznie zapraszamy do udziału w Zebraniu. Bezpośrednio po nim, około godz. 1000, rozpocznie się sesja na temat „Problemy lasów miejskich", składająca się z części kameralnej (ok. 2 godziny) oraz terenowej w obiekcie „Park Młociny". W części kameralnej przewidziany jest referat Pani mgr inż. Zofii Chrempińskiej z Departamentu Leśnictwa Ministerstwa Środowiska pt. „Rola lasów miejskich w polityce leśnej" oraz wystąpienia przedstawicieli dyrekcji Lasów Miejskich Warszawy:

* Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach miejskich,
* Problematyka ewidencji gruntów leśnych na obszarze m.st. Warszawy,
* Przeciwdziałanie problemom związanym z obecnością zwierzyny dziko żyjącej w mieście.

Ścieżka przyrodnicza "Las Młociny"

    Problematykę prowadzenia działań na obszarach chronionych m.st. Warszawy omówi mgr Arkadiusz Zakrzewski  z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Część terenowa obejmuje spacer – lustrację obiektów leśnych oraz posiłek.

    Wyjazd do Młocin autokarem ok. godz. 1200 z parkingu przy ul. Opaczewskiej (obok kościoła), przewidywany powrót w godzinach 16-17. Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w części terenowej, telefoniczne lub e-mailem do:

 

Sekretarza Oddziału

tel. 22 7150 686, kom. 603 693 559

e-mail: T.Zachara@ibles.waw.pl

lub

Przewodniczącego Oddziału

tel. 22 7150 513

e-mail: I.Olejarski@ibles.waw.pl

 

 

 Sekretarz Tadeusz Zachara                        Przewodniczący Ireneusz Olejarski

Szczegóły

  • Termin: 22 czerwiec 2010 08:00 - 22 czerwiec 2010 16:30
  • Opiekun: dr inż. Tadeusz Zachara
  • telefon: 22 7150 686
  • e-mail: T.Zachara@ibles.waw.pl