Opracowanie: Artur Sawicki Zakład Informacji Naukowej IBL
IBL
Aspekty badawcze stanu środowiska i lasów w Kalifornii

21
maj
2008

W dniu 21 maja 2008 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym miał miejsce odczyt dr. Andrzeja Bytnerowicza pt. „Aspekty badawcze stanu środowiska i lasów w Kalifornii”.

    Pan dr Andrzej Bytnerowicz jest pracownikiem USDA Forest Service – sieci badawczej Departamentu Rolnictwa USA (United States Departament of Agriculture) oraz profesorem UC RIVERSIDE - Uniwersytetu Kalifornijskiego. Zawodowo zajmuje się badaniem stanu środowiska lasów w zachodniej części USA i zanieczyszczeniem atmosfery związkami azotu i ozonem, jak również wpływem tych gazów na stan zdrowotny lasów i na powstawanie pożarów.

    Ozon jest naturalnym składnikiem atmosfery. Powstaje w stratosferze, na wysokości około 30 km, jako wynik działania promieni ultrafioletowych na tlen, natomiast w niższych warstwach powstaje na skutek wyładowań atmosferycznych. W ocenie dr. Andrzeja Bytnerowicza głównym powodem nadmiernego, a więc szkodliwego dla organizmów żywych, stężenia O3 w atmosferze jest motoryzacja i przemysł. Jeszcze do niedawna jego duże zagęszczenie występowało lokalnie, wokół dużych aglomeracji miejskich. Jednak coraz częściej dochodzi do przenoszenia się ozonu, którego największe źródło i stężenie obecnie występuje na kontynencie azjatyckim.

    Ponieważ nadmiar ozonu jest szkodliwy dla organizmów żywych, jego stężenie podlega monitorowaniu przez ośrodki naukowe. Na podstawie wieloletnich badań dr Bytnerowicz wraz z zespołem współpracowników stwierdził, że obserwowane maksymalne stężenia O3 są coraz mniejsze, natomiast systematycznie podnosi się tzw. stężenie tłowe. Z najnowszych badań wynika, że już w 2050 r. połowa lasów na Ziemi będzie cierpiała z powodu zbyt dużej poziomu ozonu w atmosferze. Wydaje się, że jedynym sposobem na powstrzymanie tego zjawiska jest poszukanie i wdrażanie nowoczesnych technologii opartych na innych źródłach energii niż węgiel czy ropa naftowa.

Laboratorium polowe, w którym przeprowadza się
badanie wpływu stężenia ozonu i azotu w powietrzu
na stan lasu, wód podziemnych i jakości wody

 

    Równolegle ze wzrostem ozonu w atmosferze wzrasta również ilość azotu w powietrzu i glebie. Wzrost ilości związków azotowych, zwłaszcza amoniaku, przyczynia się do postępującej inwazji gatunków roślin obcego pochodzenia. Inwazja traw z Europy na kontynent amerykański powoduje poważny wzrost zagrożenia pożarowego w lasach USA. Duże stężenie azotu przyczynia się do bujnego rozwoju roślinności trawiastej, która podczas letnich upałów wysycha i stanowi źródło dużej ilości łatwopalnego materiału roślinnego, stwarzając poważne zagrożenie pożarowe.

Przyrządy służące do pomiaru zawartości kwasu azotowego (HNO3) i amoniaku (NH3) w atmosferze

 

    Dr Andrzej Bytnerowicz omówił także zagadnienie tzw. pożarów kontrolowanych. Pewne gatunki roślin (w tym drzewa), występujące na kontynencie amerykańskim do zamknięcia swojego pełnego cyklu rozwojowego wymagają wysokiej temperatury tworzącej się podczas pożarów. Przez kilkadziesiąt lat służby leśne oraz parków narodowych USA odtwarzały te gatunki stosując pożary kontrolowane. Ponieważ w ostatnim czasie wzrosło zagrożenie pożarowe w lasach USA, część pożarów wymykała się spod kontroli stwarzając zagrożenie dla zdrowia, życia i mienia obywateli, postanowiono poważnie ograniczyć stosowanie pożarów kontrolowanych. Na tę decyzję wpływ miała również negatywna ocena opinii publicznej wynikająca ze świadomości globalnego ocieplania się klimatu i wzrostu stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. Obecnie pożary kontrolowane prowadzi się wyłącznie w parkach narodowych i tylko na niewielką skalę.

    Dr Andrzej Bytnerowicz współpracuje z IBL w przygotowaniu nowego projektu do 7 Programu Ramowego (7PR).

TAGI: archiwum aktualnosci


Więcej Informacji

Seminarium naukowe pt. „Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej”

24 listopada 2020 r. odbyło się zdalne seminarium naukowe pt. „Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej” przygotowane przez dr hab. Rafała Palucha, prof. IBL oraz dr Izabelę Sondej....więcej »

Nadanie tytułu profesora Pani Dorocie Hilszczańskiej

Postanowieniem z dnia 21 lipca 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk rolniczych Pani Dorocie Hilszczańskiej, pracownikowi IBL....więcej »

Nagroda 18 MFFP dla filmu „Życie drzewa”!

Z dumą informujemy, że film „Życie drzewa”, wykonany na potrzeby projektu Forbiosensing, zdobył nagrodę dla filmu o charakterze edukacyjnym!...więcej »

Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Kolku

Społeczność Instytutu Badawczego Leśnictwa ze smutkiem przyjęła wiadomość, że w dniu 6 października 2020 r. zmarł prof. dr hab. ANDRZEJ KOLK....więcej »