Dekada na rzecz zrównoważonego rozwoju

13
mar
2008

W dniu 13 marca 2008 r. w budynku Zespołu Szkół Nr 68 przy ulicy Hożej w Warszawie odbyła się IV Warszawska Konferencja Ekologiczna pod hasłem ”Dekada edukacji dla zrównoważonego rozwoju 2005−2014”.

W dniu 13 marca 2008 r. w budynku Zespołu Szkół Nr 68 przy ulicy Hożej w Warszawie odbyła się IV Warszawska Konferencja Ekologiczna pod hasłem "Dekada edukacji dla zrównoważonego rozwoju 2005−2014".

Dekada na rzecz zrównoważonego rozwoju

 

    Konferencję w tym roku swoją obecnością zaszczycili m.in. Naczelnik Wydziały Oświaty i Wychowania Dzielnicy Śródmieście Andrzej Wyrozembski oraz Ilona Morżoł, przedstawiciel Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Konferencję otworzył dyrektor Zespołu Szkół nr 68 w Warszawie Wojciech Barański.

    Na wstępie referat wygłosił dr Witold Lenart z Centrum Badań nad Środowiskiem UW, który poruszył zagadnienie globalnego ocieplenia klimatu na kuli ziemskiej. Analizując mechanizm ocieplania wskazał rolę emisji CO2 oraz innych gazów szklarniowych, jako efekt intensyfikacji działalność cywilizacyjnej. Przedstawił propozycje zapobiegania dalszego przyrostu średniej rocznej temperatury na Ziemi poprzez zmianę systemu uzyskiwania energii.

Dekada

 

    Doradca metodyczny z zakresu geografii Katarzyna Mijakowska na przykładzie zdjęć wykonanych przez uczniów CIX LO w Warszawie przedstawiła ogromne uszkodzenia krajobrazu w okolicach kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie oraz zadowalające efekty zagospodarowania niektórych terenów składowania odpadów z kopalni.

    Doradcy metodyczni z zakresu biologii Elżbieta Zalewska i Anna Woźniak przedstawiły referat pt. „Praktyczny wymiar edukacji ekologicznej – kluczem do sukcesu". Omówiły w nim międzynarodowe programy edukacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem programów komputerowych.

    Pracownik Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa Grażyna Głuch w referacie „Lasy IBL miejscem edukacji i rekreacji mieszkańców Warszawy i okolic" przedstawiła program zajęć edukacyjnych prowadzonych w Izbie. Lasy IBL położone są w zasięgu oddziaływania aglomeracji warszawskiej, na wydmie śródlądowej, zajmując powierzchnię około 32 ha. Od dawna służyły rekreacji mieszkańcom Warszawy i okolicznych miejscowości, a od 10 lat są miejscem całorocznej zorganizowanej edukacji i rekreacji dzieci, młodzieży i nauczycieli. Z lekcji i warsztatów korzysta rocznie około 5 000 osób, uczestniczących w zajęciach wybranych z 38 proponowanych tematów. Zajęcia edukacyjne odbywają się w Izbie Edukacji Leśnej, na ścieżkach dydaktycznych i w okolicznych lasach i są prowadzone są przez pracowników Izby, a dodatkowo przez specjalistów z różnych zakładów naukowych Instytutu.

Dekada_3

 

    Wobec wzrastającego zapotrzebowania na taką formę edukacji konieczna jest kontynuacja i propagowanie tego typu działalności. Aktualnie planowana jest rozbudowa ośrodka edukacyjnego, rozpowszechnianie wiedzy o lesie drogą internetową oraz zacieśnienie współpracy z samorządem lokalnym, Nadleśnictwem Chojnów i Leśnym Kompleksem Promocyjnym "Lasy Warszawskie".

    Referaty przeplatane były występami laureatów VI Ogólnopolskiego Festiwalu Ekologicznego Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej zorganizowanego w Raciborzu. Występy prezentujące wysoki poziom artystyczny dowiodły, że za pomocą wiersza i piosenki można skutecznie promować wiedzę ekologiczną wśród młodzieży.

Dekada_1

 

Laureatki VI Festiwalu Ekologicznego Piosenki i Wiersza
dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej Justyna Krupa i Agnieszka Miśków

 

    Konferencję zakończył pokaz fotograficzny „Spacer po ścieżkach edukacyjnych Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym". 

    Za organizację Konferencji odpowiedzialne były: Anna Wrzesińska, Halina Kowalska i Barbara Kowalska. Tematyka konferencji będzie kontynuowana podczas tegorocznych obchodów Dnia Ziemi 2008, który odbędzie się na Polach Mokotowskich 27 kwietnia 2008 r. pod hasłem „Klimat w potrzebie".

 

    mgr inż. Grażyna Głuch

    Izba Edukacji Leśnej IBL

Szczegóły

  • Miejsce: Zespół Szkół Nr 68 przy ulicy Hożej w Warszawie
  • Termin: 13 marzec 2008 00:00
  • Opiekun wydarzenia: Anna Wrzesińska, Halina Kowalska i Barbara Kowalska
Zarejestruj się