Opracowanie: Artur Sawicki
INP
Dzień Ziemi 2008

27
kwi
2008

Idea obchodów Dnia Ziemi, jako formy reakcji ludzi na degradację środowiska przyrodniczego, powstała w USA przed 38 laty (22 kwietnia 1970 r.). Z początkowo niewielkiego festynu dość szybko przeistoczył się w ogólnoświatowe święto, którego głównym celem stało się wskazanie najważniejszych „problemów” naszej Planety. W Polsce w tym roku Dzień Ziemi obchodzono po raz dziewiętnasty. W ramach tych obchodów tradycyjnie przeprowadzono szereg seminariów i sesji popularnonaukowych, wystaw, konkursów oraz konferencji prasowych.

    Jednak najważniejszym punktem tych obchodów był centralny Festyn Rodzinny w Warszawie w dniu 27 kwietnia 2008 r., na Polu Mokotowskim. Hasłem przewodnim Festynu (zgodnie z faktem, że rok 2008 został ogłoszony Rokiem Ziemi) było „Klimat w potrzebie".

    Instytut Badawczy Leśnictwa zaprezentował się wszechstronnie przedstawiając zarówno dorobek naukowy, jak i popularyzatorsko-edukacyjny. Ta szeroka oferta znalazła swe odzwierciedlenie w ogromnym zainteresowaniu uczestników festynu i to we wszystkich przedziałach wiekowych. Dzieci i młodzież mogły poddać się sprawdzianom swej wiedzy przyrodniczo-leśnej biorąc udział w konkursach. Oprócz satysfakcji uczestnicy mogli wygrać atrakcyjne nagrody (książki, koszulki, długopisy, breloczki oraz gry edukacyjne).

    Jednocześnie załącznikiem cieszącym się dużym powodzeniem było ponad 1000 sadzonek sosny otrzymanych z Nadleśnictwa Drewnica oraz 5 tysięcy zrzezów wierzby witwy, 4 ekotypów ofiarowanych IBL przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Do tych ostatnich były rozdawane specjalne „instrukcje-ulotki", na podstawie których można uformować sadzonki i uzyskać efekt „zielonej bramy" we własnym ogródku, a na większej działce wyhodować własny „zielony domek". A wiadomo, że tym samym każdy z nas ma szanse dołożenia swojej cegiełki do pochłaniania zwiększonej ilości CO2, jednego z głównych sprawców ocieplenia klimatu.

    Dla osób zainteresowanych wynikami badań IBL, związanych z problematyką "lasy a klimat", przygotowane zostały postery i ulotki informacyjne:

  • Plantacje energetyczne z wykorzystaniem Salix viminalis (wierzby wiciowej) w Polsce i ich rola w ograniczaniu efektu cieplarnianego (dr Małgorzaty Falenckiej-Jabłońskiej z Zakładu Ekologii Lasu i Łowiectwa IBL),
  • „Każde drzewo ma znaczenie - pozytywny wpływ lasu na kształtowanie klimatu" (dr inż. Marzeny Niemczyk z Zakładu Hodowli Lasu IBL),
  • „Udział zasobów drzewnych w wiązaniu węgla atmosferycznego" (mgr Ewy Zaperty z Zakładu Urządzania i Monitoringu Lasu IBL).


    Ogromne zainteresowanie wśród uczestników obchodów Dnia Ziemi wzbudziła, podobnie jak w latach ubiegłych, akcja rozdawania sadzonek drzew leśnych. W tym roku leśnicy z Lasów Państwowych w ramach akcji „I ty posadź swoje drzewko" rozdali ponad 10 tys. sadzonek sosny, świerka, modrzewia, dębu i jawora. Drzewka te posadzone pod oknami, na działce czy nawet na balkonie świadczyć będą o naszej świadomości z tego, że „każde drzewo ma znaczenie".Pracownicy Zakładu Informacji Naukowej zaprezentowali dorobek wydawniczy IBL, gdzie największym zainteresowaniem cieszyła się książka pt. „Dobór drzew i krzewów do zadrzewień na obszarach wiejskich" autorstwa doc. dr. hab. Kazimierza Zajączkowskiego.


Więcej Informacji

Obchody 90-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa

W dniach 10 i 11 grudnia 2020 r. odbyły się obchody jubileuszu 90-lecia powstania Instytutu Badawczego Leśnictwa....więcej »

Przedziwna Puszcza Białowieska

Tematem przewodnim filmu BULiGL pt. "Przedziwna Puszcza Białowieska" jest aktualna problematyka ochrony puszczy Białowieskiej w ujęciu historycznym oraz społecznym....więcej »

Wspomnienie o Doktorze Stanisławie Dunikowskim

Społeczność Instytutu Badawczego Leśnictwa ze smutkiem przyjęła wiadomość, że w dniu 28 września 2020 r. zmarł dr inż. Stanisław Dunikowski - wieloletni pracownik Zakładu Ekologii Lasu, Członek Honorowy Rady Naukowej IBL....więcej »

Seminarium naukowe pt. „Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej”

24 listopada 2020 r. odbyło się zdalne seminarium naukowe pt. „Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej” przygotowane przez dr hab. Rafała Palucha, prof. IBL oraz dr Izabelę Sondej....więcej »