Genetyka drzew leśnych – powierzchnie doświadczalne

Baza dotyczy tzw. genetyki populacyjnej, tj. badań zmienności proweniencyjnej (populacyjnej) i rodowej (osobniczej) drzew leśnych pod względem cech przyrostowych i jakościowych. Badania prowadzone są na powierzchniach doświadczalnych.

 1.  Baza - Genetyka drzew leśnych – powierzchnie doświadczalne. Genetyczne uwarunkowania procesów adaptacyjnych u wybranych gatunków w kontekście przewidywanych zmian klimatycznych; BLP-364.
 1. Źródło oraz częstotliwość zasilania:
 • Informacje o powierzchniach doświadczalnych i badanych obiektach wprowadzane na bieżąco po założeniu nowej powierzchni doświadczalnej.

 1. Gromadzone dane (atrybuty):
 • Kod powierzchni doświadczalnej;
 • Opiekun powierzchni;
 • Rok założenia powierzchni doświadczalnej;
 • Seria doświadczenia;
 • Dla danej powierzchni można wskazać kilka adresów leśnych, dlatego też informacja o adresach jest widoczna dopiero w szczegółach powierzchni;
 • Liczba wysadzonego potomstwa;
 • Numer obiektu;
 • Rodzaj obiektu;
 • Kod obiektu;
 • Numer bloku/kwatery na powierzchni doświadczalnej;
 • Nr rzędu w bloku/na kwaterze powierzchni doświadczalnej;
 • Nr kolumny w bloku/na kwaterze powierzchni doświadczalnej;
 • Flaga wskazująca na to czy potomek istnieje;
 • Przyrost pierśnicy w mm;
 • Przyrost wysokości w cm;
 • Przeżywalność - wartość liczbowa z przedziału 0-9;
 • Pomiar PILODYN–em;
 • Prostość pnia - wartość liczbowa z przedziału 0-9;
 • Szerokość korony - wartość liczbowa z przedziału 0-9;
 • Pokrój drzewa - wartość liczbowa z przedziału 0-9;
 • Podatność pnia na rozwidlenia - wartość liczbowa z przedziału 0-9;
 • Wysokość najniższego rozwidlenia - wartość liczbowa z przedziału 0-9;
 • Kąt wyrastania gałęzi - wartość liczbowa z przedziału 0-9;
 • Grubość gałęzi - wartość liczbowa z przedziału 0-9;
 • Fenologia wiosenna - wartość liczbowa z przedziału 0-15;
 • Fenologia jesienna - wartość liczbowa z przedziału 0-15;
 • Kwitnienie męskie - wartość liczbowa z przedziału 0-15;
 • Kwitnienie żeńskie - wartość liczbowa z przedziału 0-15;
 • Kwitnienie - wartość liczbowa z przedziału 0-15;
 • Obradzanie - wartość liczbowa z przedziału 0-15.
 1. Szacunkowa liczba rekordów (stan na 2013r.):
 • 60
 1. Kontakt do Autorów danych:

Źródło danych

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Odpowiedzialny za zbiór danych

Jan Kowalczyk