Hydrologia lasu – wody gruntowe i powierzchniowe – Puszcza Białowieska

Baza zawiera wyniki pomiarów poziomu wód gruntowych i powierzchniowych, prowadzonych cyklicznie w stałych punktach pomiarowych (posterunkach pomiarowych) w Puszczy Białowieskiej.

 1. Baza - Hydrologia lasu – wody gruntowe i powierzchniowe- Puszcza Białowieska. Wpływ infrastruktury małej retencji na zmiany warunków wodno-glebowych siedlisk leśnych, 24.20.19.
 1. Źródło oraz częstotliwość zasilania:
 • Dane tworzone są przez automatyczne urządzenia pomiarowe, baza otwarta.

 1. Gromadzone dane (atrybuty):
 • numer studni;
 • Lokalizacja studni;
 • Rzędna terenu studni pomiarowej;
 • RDLP, Nadleśnictwo, Obręb, Leśnictwo, Adres leśny;
 • Data pomiaru poziomu wód gruntowych i powierzchniowych;
 • Średni dobowy poziom zwierciadła wody w metrach n.p.m.
 1. Szacunkowa liczba rekordów (stan na 2013r.):
 • 19377
 1. Kontakt do Autorów danych:

Źródło danych

Zakład Ekologii Lasu

Odpowiedzialny za zbiór danych

mgr inż. Michał Wróbel