II Sesja Wszechnicy Łowieckiej pt. „Co dalej z łowiectwem w Polsce?”

01
mar
2017

1 marca 2017 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbędzie się II Sesja Wszechnicy Łowieckiej pt. „Co dalej z łowiectwem w Polsce?”.

Temat sesji: „Co dalej z łowiectwem w Polsce?"
Prowadzący: prof. dr hab. Henryk Okarma
dr hab. Zbigniew Borowski

Wystąpienia główne:

 1. Mgr inż. Wiktor Szmulewicz (Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych) - „Najważniejsze problemy na styku rolnictwa i łowiectwa".

 2. Mgr inż. Michał Wójcik (Towarzystwo Rzeczoznawców i Likwidatorów Szkód) - „Zmiany w prawie łowieckim dotyczące szkód łowieckich – konsekwencje dla Skarbu Państwa, rolników i myśliwych".

 3. Dr Paweł Nasiadka (SGGW) - „Ocena liczebności dzików w październiku 2016 r. – jak polityka wpływa na łowiectwo i rolnictwo?".

 4. Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak (Państwowy Instytut Weterynaryjny) - „Afrykański pomór świń – czy myśliwi mogą pomóc w rozwiązaniu problemu?".

 5. Prof. dr hab. Henryk Okarma (Instytut Ochrony Przyrody PAN) - „Najistotniejsze zagrożenia dla łowiectwa w Polsce".

Więcej informacji: http://wszechnicalowiecka.ibles.pl/

Szczegóły

 • Miejsce: Instytut Badawczy Leśnictwa, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Sękocin Stary
 • Termin: 1 marzec 2017 10:00 - 1 marzec 2017 15:00
 • Opiekun wydarzenia: Katarzyna Tkaczyk
 • e-mail: K.Tkaczyk@ibles.waw.pl
 • telefon: 22 7150 610
Zarejestruj się

Szczegółowe informacje

    Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa przez zakładkę „Rejestracja on-line" do 24 lutego 2017 r. Za datę zgłoszenia uznaje się datę wpłaty za udział w sesji. Koszt uczestnictwa w sesji wynosi 150 zł od osoby.

    W ramach tej kwoty organizatorzy zapewniają:

 • udział w obradach,
 • serwis kawowy i ciepły poczęstunek,
 • materiały konferencyjne.

Wpłaty za udział w sesji prosimy dokonywać w terminie do 24 lutego 2017 r. na konto BH SA VI O/Warszawa o numerze: 57 1030 1061 0000 0000 0078 8401.

W tytule przelewu prosimy wpisać: 2. Wszechnica Łowiecka oraz imię i nazwisko uczestnika.

W przypadku rezygnacji z udziału po 24 lutego 2017 r. organizatorzy nie zwracają kosztów uczestnictwa. Rezygnacja wymaga formy pisemnej.


Aktualne wydarzenia

Seminarium naukowe pt. „Określenie możliwości produkcyjnych drewna do celów energetycznych i papierniczych w plantacjach topolowych o krótkim i średnim cyklu produkcji”

12
gru
2019

12 grudnia 2019 r. w Sękocinie Starym odbędzie się seminarium otwarte IBL, na którym zostaną zaprezentowane możliwości produkcyjne różnych odmian topoli i właściwości ich biomasy w wykorzystaniu energetycznym i papierniczym....więcej »