III Sesja Zimowa Szkoły Leśnej przy IBL

15
mar
2011

Instytut Badawczy Leśnictwa wraz z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych w dniach 15–17 marca 2011 r. w Sękocinie Starym organizuje III Sesję Zimowej Szkoły Leśnej pt. „Strategia rozwoju lasów i leśnictwa w Polsce do roku 2030”.

Instytut Badawczy Leśnictwa wraz z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych w dniach 15–17 marca 2011 r. w Sękocinie Starym organizuje III Sesję Zimowej Szkoły Leśnej pt. „Strategia rozwoju lasów i leśnictwa w Polsce do roku 2030".

   O wyborze, spośród licznych propozycji, podanego wyżej tematu sesji przesądziły takie czynniki, jak: nasilające się procesy globalizacji i towarzyszący im wzrost konkurencji na rynkach leśno-drzewnych, wzrost presji na społeczne funkcje lasów, rosnące znaczenie drewna jako nośnika energii, wpływ zmian klimatu na lasy oraz pogarszająca się sytuacja ekonomiczna gospodarki leśnej, zmuszająca do poszukiwania nowych źródeł jej dochodów i wprowadzania rozwiązań obniżających koszty jej funkcjonowania.

   Identyfikacja wszystkich - choćby z pozoru drugorzędnych - problemów wzbogaci opracowanie przyszłej strategii dla lasów i leśnictwa, co z kolei, zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, stanie się podstawą przygotowania planu działań gospodarki leśnej.

    Merytoryczne aspekty Sesji wraz z jej tematyką i planowanymi referatami zamawianymi oraz ich autorami określiła Rada Programowa w składzie:

1) prof. dr hab. Andrzej Grzywacz Przewodniczący Zarządu Głównego PTL,

2) dr inż. Krzysztof Janeczko Dyrektor Dep. Leśnictwa w MŚ,

3) mgr inż. Edward Janusz Nadleśniczy Nadl. Kolumna,

4) prof. dr hab. Andrzej Klocek Przewodniczący Rady Programowej, IBL,

5) mgr inż. Ewa Lipka-Chudzik Przedstawicielka Dep. Leśnictwa w MŚ,

6) dr inż. Marian Pigan Dyrektor Generalny LP (w/z mgr inż. Jolanta Błasiak, DGLP),

7) dr hab. Ryszard Szczygieł Zastępca Dyrektora IBL,

8) mgr inż. Adam Wasiak Dyrektor RDLP w Radomiu,

9) prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki Dyrektor IBL.

    Rada Programowa ustaliła również strukturę tematyczną Sesji obejmującą trzy bloki:

I. Strategie w polityce gospodarczej państwa,

II. Produkcyjne aspekty strategii lasów,

III. Ekonomiczno-organizacyjne i społeczne aspekty leśnictwa.

   O planowanych i roboczych tytułach referatów w ramach poszczególnych bloków informuje dołączona do niniejszego komunikatu projektowana struktura tematyczna Sesji.

   W ramach każdego bloku zostaną wygłoszone referaty zamawiane oraz doniesienia nadesłane przez zainteresowanych tematyką sesji. Streszczenia wszystkich referatów (do 2 stron) i doniesień (1 strona) zostaną opublikowane oraz wręczone uczestnikom na początku Sesji. Pełne ich wersje będą wydane w formie książkowej po zakończeniu Sesji i przesłane wszystkim uczestnikom.

   Więcej informacji w zakładce: [FIXURL] http://www.ibles.pl/szkolazimowa

Szczegóły

  • Miejsce: Sękocin Stary
  • Termin: 15 marzec 2011 10:00 - 17 marzec 2011 03:00
  • Opiekun wydarzenia: Dr inż. Janusz Czerepko
  • e-mail: szkolazimowa@ibles.waw.pl
  • telefon: 22 7150 538
Zarejestruj się