IBL
III spotkanie polsko-rosyjskiej grupy roboczej ds. leśnictwa

07
gru
2017

W dniach 30 listopada – 2 grudnia 2017 r. w Rosji odbyło się III spotkanie polsko-rosyjskiej grupy roboczej ds. leśnictwa.

   Polska delegacja pod przewodnictwem dr. Jacka Krawczyka, dyrektora Departamentu Leśnictwa Ministerstwa Środowiska, udała się do Moskwy a następnie do Krasnojarska, by wziąć udział w trzydniowych warsztatach zorganizowanych przez stronę rosyjską. W skład delegacji weszli przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Biura Urządzania i Geodezji Leśnej, Departamentu Leśnictwa Ministerstwa Środowiska oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa.

   Pierwszy dzień prac grupy roboczej odbył się w Moskwie i miał charakter konferencji poświęconej aktualnym problemom gospodarki leśnej w obu krajach, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony lasu, tj. stanu sanitarnego oraz metod walki ze szkodnikami. Duży nacisk położono również na możliwości współpracy naukowo-badawczej, wymiany doświadczeń oraz personelu naukowego. Ze strony Instytutu Badawczego Leśnictwa w spotkaniu wziął udział mgr inż. Bartłomiej Kołakowski, który przedstawił ogólne informacje o IBL oraz zachęcił stronę rosyjską do skorzystania z możliwości wymiany personelu naukowego w ramach istniejącego w IBL funduszu stypendialnego. Na prośbę strony rosyjskiej został również zaprezentowany polski system ochrony przeciwpożarowej lasu oraz tematyka badań prowadzonych przez Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu.

Spotkanie grupy polsko-rosyjskiej - konferencja w Moskwie

   Drugi dzień prac grupy roboczej rozpoczął się już w Krasnojarsku spotkaniem na Syberyjskim Uniwersytecie Federalnym, gdzie gospodarze przedstawili kierunki prowadzenia badań oraz kształcenia. Jeszcze raz podkreślono chęć współpracy naukowej i wymiany kadry między krajami w dziedzinie leśnictwa. Następnie odbyły się warsztaty dotyczące metod inwentaryzacji lasu, gdzie przedstawiono system państwowej inwentaryzacji lasów w Federacji Rosyjskiej, wyniki inwentaryzacji dla Kraju Ałtajskiego oraz sposoby określania cech ilościowych i jakościowych podczas inwentaryzacji stanu lasów. Delegacja polska przedstawiła system inwentaryzacji lasów w Polsce. Równoległe odbyły się także spotkanie z Ministrem Leśnictwa Kraju Krasnojarskiego a także z przedstawicielami Centrum Ochrony Lasu Kraju Krasnojarskiego. Zwiedzono także Izbę Edukacyjną Centrum Ochrony Lasu oraz Muzeum Leśne. Minister Leśnictwa Kraju Krasnojarskiego przybliżył uczestnikom spotkania główne zagadnienia dotyczące gospodarki leśnej tego regionu, a także odpowiadał na pytania zadawane przez delegację polską.

Spotkanie grupy polsko-rosyjskiej z Ministrem Leśnictwa Kraju Krasnojarskiego

   Pracownicy Centrum Ochrony Lasu Kraju Krasnojarskiego przedstawili stronie polskiej główne zakłady wchodzące w skład instytucji i odpowiadali na pytania dotyczące m.in. zagrożeń biotycznych i abiotycznych występujących w lasach oraz o strukturę zarządzania w Federacji Rosyjskiej. Ochronę przeciwpożarową lasu reprezentowali pracownicy Centrum Pożarnictwa Leśnego (podległego pod Ministerstwo Leśnictwa) oraz formacji „Avialesoohrana", zajmującej się gaszeniem pożarów lasów z powietrza. Poruszano tematy związane z taktykami gaszenia dużych pożarów lasów przy użyciu floty powietrznej, brygad spadochroniarzy wyposażonych w podręczny sprzęt gaśniczy oraz stosowania m.in. przeciwognia i kontrolowanego wypalania.

Wyposażenie brygad spadochronowych wyspecjalizowanych w gaszeniu pożarów lasów

Prezentacja systemu ochrony przeciwpożarowej lasów w Kraju Krasnojarskim

Prezentacji sposobów obrazowego diagnozowania chorób drzew

   Trzeci dzień prac grupy roboczej upłynął w Państwowym Rezerwacie Przyrody "Stołby" ("Filary"), położonym 10 km na południe od Krasnojarska. Podczas wyprawy po szlaku, przy normalnej dla tego obszaru i pory roku temperaturze -23°C, pracownicy Państwowego Rezerwatu Przyrody "Stołby" przedstawili ogólną charakterystykę obszaru chronionego oraz problemy dotyczące ochrony lasu i walki ze szkodnikami wtórnymi, m.in. z kornikiem ussuryjskim (Polygraphus proximus) atakującym jodłę. Następnie zademonstrowano stałe powierzchnie obserwacji stanu sanitarnego lasów przez Państwowe Przedsiębiorstwo Inwentaryzacji Lasów. Spotkanie zakończyło się deklaracjami o podtrzymywaniu wzajemnej współpracy oraz pierwszymi ustalenia odnośnie następnego zebrania grupy roboczej, które tym razem odbędzie się w Polsce.

Omówienie sposobów prowadzenia inwentaryzacji na powierzchniach próbnych w Kraju Krasnojarskim

Stacja meteorologiczna w Rezerwacie "Stołby"

Samochód UAZ 452 - używany przez wiele służb w Rosji, w tym przez leśników, ze względu na swoją konstrukcje (dostęp do silnika z wnętrza kabiny) i szerokie zastosowanie

"Filary" - Rezerwat "Stołby"

Rezerwat "Stołby"

Punkt widokowy "Król ryb" nad rzeką Jenisej

Fragment Krasnojarskiej Elektrowni Wodnej na rzece Jenisej

Uczestnicy grupy roboczej na punkcie widokowym - rezerwat "Stołby"

 

Tekst i zdjęcia: Bartłomiej Kołakowski (LOPL)

TAGI: ibl lopl współpraca międzynarodowa


Więcej Informacji

VI edycja (2018-2022) Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w IBL

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Instytutu nr 1 z dnia 24 kwietnia 2018 r. Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym ogłasza nabór na VI edycję 4-letnich (2018-2022) Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w zakresie leśnictwa...więcej »

Zakończenie V edycji Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w IBL

14 czerwca 2018 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w zakresie leśnictwa....więcej »

Nagrody im. Dyrektora Adama Loreta 2017

Tegoroczne obchody Święta Lasu odbyły się 8 czerwca w Janowie Lubelskim. Podczas obchodów dr inż. Andrzej Konieczny Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wręczył Doroczne Nagrody Lasów Państwowych im. Dyrektora Adama Loreta za rok 2017....więcej »

ZAINSPIROWANI LASEM - wernisaż zdjęć przyrodniczych

25 maja 2018 r. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbył się wernisaż fotografii przyrodniczych Klubu Fotograficznego F8 pt. „Zainspirowani lasem”....więcej »