IBL
Inauguracyjne spotkanie Komitetu Sterującego projektu LIFE+ ForBioSensing PL

15
lut
2015

W dniach 29 i 30 stycznia 2015 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyły się spotkania w ramach projektu: LIFE+ ForBioSensing PL „Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych”, mające na celu zawiązanie Komitetu Sterującego w Projekcie.

   Zaproszonych gości przywitał Dyrektor IBL dr hab. Janusz Czerepko, prof. nadzw., jednocześnie podkreślając znaczenie projektu, który dotyczy monitoringu lasów Puszczy Białowieskiej. Projekt jest współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak i środków własnych IBL.

Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa dr hab. Janusz Czerepko

   Na spotkanie przybyli m.in. członkowie Komitetu Sterującego, wśród których byli obecni: Przewodniczący Komitetu Sterującego,  Zastępca Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych IBL - prof. dr hab. Jacek Hilszczański, Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Strategii, Organizacji i Rozwoju - mgr inż. Wiesław Krzewina, Zastępca Dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska - dr inż. Anna Żornaczuk–Łuba, Zastępca Dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Białymstoku - dr inż. Marek Ksepko, Kierownik Katedry Hodowli Lasu z SGGW w Warszawie - prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki, Kierownik Katedry Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa z SGGW w Warszawie - prof. dr hab. Stanisław Miścicki, Dyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży - dr hab. Rafał Kowalczyk, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku - dr inż. Lech Magrel, Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego - dr inż. Mirosław Stepaniuk, Nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka - mgr inż. Grzegorz Zenon Bielecki, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk - mgr inż. Jerzy Ługowoj, Starosta Powiatu Hajnowskiego - mgr Mirosław Romaniuk, Wójt Gminy Białowieża - mgr Grzegorz Kasprowicz, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddział w Białymstoku - mgr inż. Stanisław Kułak oraz Dyrektor Parku Narodowego „Bialowieżskaja Puszcza" (Białoruś) - Pan Aleksander Burij, a także Kierownik Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL - dr inż. Marek Jabłoński, zakładu, w którym projekt jest realizowany.

  

Kierownik projektu dr inż. Krzysztof Stereńczak i Dyrektor Parku Narodowego „Bialowieżskaja PuszczaAleksander Burij

   Po przedstawieniu na wstępie członków Komitetu Sterującego, dr inż. Krzysztof Stereńczak zaprezentował projekt LIFE+ ForBioSensing nawiązując do zamkniętego spotkania, które odbyło się dzień wcześniej i jednocześnie rozpoczynało prace merytoryczne w Projekcie. W spotkaniu tym uczestniczyli m.in. zagraniczni eksperci, którzy będą współpracowali w projekcie ForBioSensing. Pan Niklaus Zimmermann ze Szwajcarii (Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL) przedstawił referat, pt.: „Modelling and mapping the spatial distribution of tree species from environmental and remote sensing predictors", natomiast  Pan Mats Niklasson ze Szwecji (Sveriges lantbruksuniversitet Swedish University of Agricultural Sciences) zaprezentował wystąpienie pt.: „Dendroecology: methods and application".

Członkowie Komitetu Sterującego Projektu ForBioSensing

   Oba spotkania zaowocowały dyskusją nad przyjętymi celami w projekcie LIFE+ ForBioSensing PL. Zakres projektu będzie obejmował: monitoring dynamiki drzewostanów w Puszczy Białowieskiej (m.in. analizę składu gatunkowego, monitoring zmian w drzewostanach powodowanych zamieraniem świerka i jesionu, ekspansji grabu, itd.), analizę sposobów odnawiania się, odmładzania i regeneracji drzewostanów, w tym z wykorzystaniem naturalnie powstających luk, opracowanie zestawienia różnego rodzaju technik i danych teledetekcyjnych, optymalnego dla potrzeb monitoringu lasów, charakterystykę mikroklimatu Puszczy, jak również promocję Puszczy Białowieskiej poprzez materiały multimedialne. Poza zakresem dyskusji podlegały tez spodziewane efekty, jakie będą uzyskane w ramach projektu, jak i możliwości ich rozpowszechnienia i wykorzystania.

   W trakcie spotkania poczyniono szereg ustaleń dotyczących znaczenia i  możliwości współpracy z Komitetem Sterującym. Ponadto zasugerowano, by poszerzono grono członków Komitetu o nowe organizacje pozarządowe i instytucje publiczne. Kolejne spotkanie Komitetu Sterującego odbędzie się za rok.

opr. Maja Winnicka

fot. Damian Korzybski

 

Załączniki (PDF)

1. Prezentacja LIFE+ ForBioSensing PL: Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych (dr inż. Krzysztof Stereńczak)

2. Lista członków Komitetu Sterującego Projektu (stan na 30.01.2015 r.)

3. Protokół ze spotkania Komitetu Sterującego

 

    

 

TAGI: o ibl life


Więcej Informacji

Nominacje profesorskie w Instytucie Badawczym Leśnictwa

Prezydent RP Andrzej Duda przyznał nominacje profesorskie pracownikom IBL: Pani Iwonie Skrzecz i Panu Tomaszowi Oszako....więcej »

Gospodarowanie wodą w lasach Nadbałtyckich

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia trzech filmów przygotowanych w ramach projektów WAMBAF „Gospodarowanie wodą w lasach Nadbałtyckich” oraz WAMBAF Tool Box – „Wdrożenie rezultatów projektu WAMBAF”....więcej »

Biebrza w ogniu

Tegoroczny sezon pożarowy w lasach zaczął się dokładnie już pierwszego dnia nowego roku. Do 27 kwietnia powstało aż 3400 pożarów lasów i kilkunastokrotnie więcej pożarów traw i terenów niezagospodarowanych....więcej »