Opracowanie: IBL
IBL
IUFRO

05
wrz
2008

Konferencja "Rola świerka w ochronie ekosystemów leśnych Europy"

IUFRO W.P. S 2.02.11    „Norway spruce provenances and breeding"

W dniach od 3 do 5 września br. odbyła się pod patronatem IUFRO konferencja pt. „Norway spruce in the Conservation of the Forest Ecosystems in Europe", „Rola świerka w ochronie ekosystemów leśnych Europy". Konferencja została zorganizowana przez koordynatora grupy roboczej W.P.S.2.0211 „Norway spruce provenances and breeding", profesora dr hab. Janusza Sabora z Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie. Współorganizatorami konferencji byli Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych i Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa. Jej głównymi celami były ocena stanu ekosystemów leśnych z udziałem drzewostanów świerkowych i określenie zasad ich ochrony w obliczu zmieniających się warunków środowiska.  ...      czytaj dalej

Materiały konferencyjne do pobrania:


Więcej Informacji

Awanse naukowe pracowników IBL styczeń 2021 r.

28 stycznia 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa podjęła uchwałę w sprawie nadania mgr. inż. Hannie Szmidla stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne....więcej »

Obchody 90-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa

W dniach 10 i 11 grudnia 2020 r. odbyły się obchody jubileuszu 90-lecia powstania Instytutu Badawczego Leśnictwa....więcej »

Przedziwna Puszcza Białowieska

Tematem przewodnim filmu BULiGL pt. "Przedziwna Puszcza Białowieska" jest aktualna problematyka ochrony puszczy Białowieskiej w ujęciu historycznym oraz społecznym....więcej »

Wspomnienie o Doktorze Stanisławie Dunikowskim

Społeczność Instytutu Badawczego Leśnictwa ze smutkiem przyjęła wiadomość, że w dniu 28 września 2020 r. zmarł dr inż. Stanisław Dunikowski - wieloletni pracownik Zakładu Ekologii Lasu, Członek Honorowy Rady Naukowej IBL....więcej »