IV Sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL

20
mar
2012

Instytut Badawczy Leśnictwa wraz z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych w dniach 20–22 marca 2012 r. w Sękocinie Starym organizuje IV Sesję Zimowej Szkoły Leśnej pt. „Przyrodnicze i gospodarcze aspekty produkcji oraz wykorzystania drewna - stan obecny i perspektywy".

    O wyborze, spośród licznych propozycji, powyższego tematu Sesji przesądziły m.in. następujące względy:

- produkcja drewna jest podstawową funkcją lasu, a jej rentowność stanowi zasadniczą przesłankę społecznej legitymizacji państwowej gospodarki leśnej;

- zapewnienie efektywności produkcji drewna w warunkach rosnącej konkurencji na jego rynkach oraz nasilających się zmian klimatu i towarzyszących im zjawisk klęskowych wymaga dalszej racjonalizacji metod zagospodarowania lasu oraz pozyskania i dystrybucji drewna, łącznie z kształtowaniem nowych rynków jego zbytu;

- zrównoważeniu z popytem ograniczonej przez publiczne funkcje lasu podaży drewna może sprzyjać określenie przyrodniczo oraz gospodarczo i społecznie uzasadnionych relacji między stanem zasobów leśnych, ich produkcyjnością oraz możliwościami pozyskania surowca drzewnego;

- wolny rynek oraz kooperacja gospodarki leśnej i przemysłów przerobu drewna stanowią podstawę rozwoju sektora leśno-drzewnego oraz wzrostu jego znaczenia w życiu gospodarczym kraju;

- identyfikacja wszystkich, nawet z pozoru drugorzędnych problemów, wzbogacona o liczne interesujące przykłady zagraniczne, z pewnością przyczyni się do racjonalizacji uwarunkowań oraz rozwiązań.

    Merytoryczną stronę IV Sesji wraz z jej tematyką i planowanymi referatami zamawianymi oraz ich autorami określiła Rada Programowa w składzie:

1) prof. dr hab. Andrzej Grzywacz Polskie Towarzystwo Leśne,

2) dr inż. Krzysztof Janeczko Ministerstwo Środowiska,

3) mgr inż. Edward Janusz Nadleśnictwo Kolumna,

4) prof. dr hab. Andrzej Klocek Przewodniczący Rady Programowej, Instytut Badawczy Leśnictwa,

5) mgr inż. Ewa Lipka-Chudzik Ministerstwo Środowiska,

6) dr inż. Marian Pigan Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych,

7) dr hab. Ryszard Szczygieł Instytut Badawczy Leśnictwa,

8) mgr inż. Adam Wasiak Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu,

9) prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki Instytut Badawczy Leśnictwa.

 

    Rada Programowa ustaliła również strukturę tematyczną Sesji obejmującą cztery bloki:

I. Cele, zakres i metody regulacyjnych instrumentów produkcji drewna.

II. Produkcja, pozyskanie i dystrybucja drewna podstawową funkcją gospodarki leśnej.

III. Wpływ pozaprodukcyjnych funkcji lasu i zmian klimatu na produkcję i pozyskanie drewna.

IV. Gospodarka leśna w łańcuchu leśno-drzewnym.

 

   W ramach każdego bloku zostaną wygłoszone referaty zamawiane oraz doniesienia nadesłane przez zainteresowanych tematyką sesji. Streszczenia wszystkich referatów (do 2 stron) i doniesień (1 strona) zostaną opublikowane oraz wręczone uczestnikom na początku Sesji. Pełne ich wersje będą wydane w formie książkowej po zakończeniu Sesji i przesłane wszystkim uczestnikom.

   Więcej informacji w zakładce: [FIXURL]http://www.ibles.pl/szkolazimowa

Szczegóły

  • Miejsce: Sękocin Stary
  • Termin: 20 marzec 2012 10:00 - 22 marzec 2012 03:00
  • Opiekun wydarzenia: Dr inż. Janusz Czerepko
  • e-mail: szkolazimowa@ibles.waw.pl
  • telefon: 22 7150 538
Zarejestruj się