IX Sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL

14
mar
2017

Instytut Badawczy Leśnictwa wraz z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych organizują IX Sesję Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL, która odbędzie się w dniach 14–16 marca 2017 r. w siedzibie Instytutu w Sękocinie Starym.

Spotkanie zostanie poświęcone wyzwaniom leśnictwa wobec zachodzących zmian w środowisku przyrodniczym, oczekiwań społecznych, uwarunkowań ekonomicznych i prawnych.

 

Wybór problematyki IX Sesji jest wynikiem następujących okoliczności:

- zmiany środowiska przyrodniczego stawiają przed współczesnym leśnictwem nowe wyzwania, zwłaszcza w zakresie współistnienia produkcyjnej funkcji lasu oraz wymogu ochrony przyrody;

- zachowanie ekonomicznej trwałości gospodarstwa leśnego i jego wielofunkcyjności wymaga opracowania metod wartościowania społecznych świadczeń lasu, jak również określenia formy organizacyjno-prawnej gospodarstwa leśnego;

- wzrost oczekiwań społecznych względem wielorakich funkcji lasu coraz częściej prowadzi do konfliktów społecznych.

    Organizatorzy zaplanowali cztery bloki tematyczne:

Blok I: Wyzwania leśnictwa wynikające ze zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym

Blok II: Rola leśnictwa w świetle oczekiwań społecznych

Blok III: Wyzwania wobec rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych i prawnych gospodarstwa leśnego

Blok IV: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju leśnictwa

   W ramach każdego bloku tematycznego zostaną wygłoszone referaty zamówione przez Radę Programową Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL oraz doniesienia. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IX Sesji o nadesłanie do dnia 31 stycznia 2017 r. streszczeń doniesień na adres: szkolazimowa@ibles.waw.pl.

Streszczenia wszystkich referatów (do 2 stron) i doniesień (do 1 strony) zostaną opublikowane oraz wręczone uczestnikom na początku Sesji, a ich pełne wersje będą wydane w formie książkowej po jej zakończeniu.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w IX Sesji prosimy o zgłoszenia do dnia 17 lutego 2017 r. Formularz zgłoszeniowy on-line, numer konta oraz wszelkie informacje organizacyjne dotyczące udziału w Szkole są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.zsl.ibles.pl. Opłaty za udział w Sesji należy dokonać do dnia 24 lutego 2017 r. 

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Komitet Organizacyjny, w skład którego wchodzą pracownicy Instytutu Badawczego Leśnictwa:

 1)  dr inż. Wojciech Gil (tel. 22 7150 685) - Przewodniczący,

 2)  dr inż. Adam Kaliszewski (tel. 22 7150 678),

 3)  dr inż. Joanna Szewczykiewicz (tel. 22 7150 612)

 4)  dr inż. Emilia Wysocka-Fijorek (tel. 22 7153 813).

Szczegóły

  • Miejsce: IBL, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, Budynek B, Sala Konferencyjna
  • Termin: 14 marzec 2017 10:00 - 16 marzec 2017 15:00
  • Opiekun: dr inż. Wojciech Gil
  • telefon: 22 7150 685
  • e-mail: W.Gil@ibles.waw.pl