Konferencja naukowa pt. „Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach"

22
sty
2019

22 stycznia 2019 r. w Sękocinie Starym w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym odbędzie się konferencja przedstawiająca wyniki projektu REMBIOFOR - „Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach"

współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo" BIOSTRATEG na podstawie umowy nr BIOSTRATEG1/267755/4/NCBR/2015

Celem projektu jest opracowanie kompleksowej metody określania wybranych cech taksacyjnych drzewostanów oraz nadziemnej biomasy i związanego w niej węgla przy zastosowaniu danych teledetekcyjnych oraz nowoczesnych narzędzi ich przetwarzania.

Prace w projekcie podzielone były na następujące zadania:

  1. Pozyskanie i przetworzenie danych terenowych oraz teledetekcyjnych.
  2. Opracowanie metody inwentaryzacji ilości biomasy drzew i związanego w nich węgla na podstawie danych radarowych.
  3. Opracowanie metody inwentaryzacji zapasu, biomasy i wybranych cech taksacyjnych drzewostanów na podstawie wybranych aktywnych metod teledetekcji.
  4. Opracowanie metody lokalnej korekty wzorów dendrometrycznych na podstawie danych pozyskanych za pomocą technologii naziemnego skanowania laserowego (TLS).
  5. Opracowanie wzorów allometrycznych oraz wskaźników akumulacji biomasy (BEF) umożliwiających przeliczenie miąższości grubizny drzew na biomasę nadziemnej części drzew oraz wielkość związanego w nich węgla.
  6. Przygotowania do wdrożenia wyników badawczej fazy projektu.

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:
dr hab. Krzysztof Stereńczak, prof. IBL

Członkowie:
prof. dr hab. Michał Zasada (SGGW w Warszawie)
prof. dr hab. Stanisław Miścicki  (SGGW w Warszawie)
prof. dr hab. Maciej Skorupski (UP w Poznaniu)
prof. dr hab. Jarosław Socha (UR w Krakowie)
dr hab. Andrzej M. Jagodziński, prof. ID PAN (ID PAN w Kórniku)
dr inż. Zbigniew Karaszewski (ITD w Poznaniu)
dr Dariusz Ziółkowski  (IGiK w Warszawie)
mgr inż. Jacek Przypaśniak  (DGLP w Warszawie)
mgr inż. Anna Markiewicz (IBL w Sękocinie Starym)

 

Więcej szczegółów na stronie projektu Rembiofor http://rembiofor.pl/program-konferencji/

Szczegóły

  • Miejsce: Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze
  • Termin: 22 styczeń 2019 10:00 - 22 styczeń 2019 15:00
  • Opiekun: mgr inż. Anna Markiewicz
  • e-mail: A.Markiewicz@ibles.waw.pl