IBL
Konferencja pt. „Aktualne problemy ochrony lasu – 2018 rok"

30
paź
2018

W dniach 16-18 października 2018 r. w Pałacu Brunów na terenie Nadl. Lwówek Śląski odbyła się konferencja pt. „AKTUALNE PROBLEMY OCHRONY LASU – 2018 R.” zorganizowana przez Zakład Ochrony Lasu IBL we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych we Wrocławiu, Zespołem Ochrony Lasu we Wrocławiu oraz nadleśnictwami Lwówek Śląski i Złotoryja.

   Konferencję patronatem objęli:

MAŁGORZATA JOANNA GOLIŃSKA – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Konserwator Przyrody

ANDRZEJ KONIECZNY – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

JACEK HILSZCZAŃSKI – Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa

   Tegoroczna konferencja stanowiła kontynuację wieloletniej tradycji spotkań nauki i praktyki leśnej, w trakcie której omawiane były bieżące zagadnienia dotyczące ochrony lasu przed owadami, grzybami patogenicznymi oraz zwierzyną. W spotkaniu udział wzięło ponad 130 osób, w tym przedstawiciele:

  • Wydziału Ochrony Lasu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP) i Zespołów Ochrony Lasu,
  • Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) i nadleśnictw
  • Uniwersytetów Przyrodniczych w Lublinie i we Wrocławiu, oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz Zakładu Doświadczalnego Chemipan,
  • Babiogórskiego i Kampinowskiego PN,
  • firm Arysta life Science, Towarzystwa Chemicznego DANMAR, Geosystem, TIM Andrzej Barczyk oraz WENA Kochańska-Dubas Jolanta.

          W pierwszym dniu uczestników konferencji powitał Arkadiusz Wojciechowicz – zastępca dyrektora RDLP we Wrocławiu. Następnie Wojciech Mazur – naczelnik Wydziału Ochrony Lasu RDLP we Wrocławiu zaprezentował najważniejsze zagadnienia dotyczące gospodarki leśnej, a zwłaszcza ochrony lasu na terenie Dolnego Śląska. W dalszej kolejności Jarosław Góral – Kierownik Zespołu Ochrony Lasu we Wrocławiu omówił rozwój gradacji szkodników wtórnych na terenie RDLP we Wrocławiu w latach 2015-2018. Natomiast Aldona Perlińska – Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu w DGLP przedstawiła najważniejsze problemy ochrony lasu na poziomie krajowym. Szczególną uwagę zwróciła na zamieranie drzewostanów sosnowych oraz liściastych wskutek suszy pogłębiającej się od 2015 r. i wynikających z tego problemów ze szkodnikami wtórnymi i grzybami patogenicznymi. Ponadto Pani Naczelnik podkresliła wagę problematyki odnowienia terenów poklęskowych, gdzie można spodziewać się m. in. wzmozonego występowania szkodników upraw, a także na zwiększające się prawdopodobieństwo pojawu w naszym kraju nowych gatunków owadów i grzybów typowych dla obszarów o wyższych temperaturach powietrza. Ich występowanie wynikające z ocieplania się klimatu może mieć w Polsce charakter inwazyjny, stąd niezbędne jest prowadzenie ciągłego monitoringu występowania tych organizmów.

Moderatorem pierwszej sesji był prof. dr hab. Jacek Hilszczański – dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa

Arkadiusz Wojciechowicz w trakcie powitania uczestników konferencji

Jarosław Góral prezentuje informacje dotyczące rozwoju gradacji szkodników wtórnych na terenie RDLP we Wrocławiu

   Kolejne referaty zostały pogrupowane w sesje tematyczne. Pierwsza z nich dotyczyła zmian w stanie zdrowotnym drzewostanów w ostatnim 30-leciu, zamierania drzewostanów sosnowych wskutek suszy na terenie Polski południowej oraz zamierania zaatakowanej przez owady kambiofagiczne sosny limby Pinus cembra w Tatrzańskim Parku Narodowym. W drugiej sesji przedstawiono trzy referaty dotyczące zastosowań teledetekcji do diagnostyki stanu lasu, a zwłaszcza do monitorowania szkód powodowanych przez kornika ostrozębnego Ips acuminatus i kornika drukarza Ips typographus oraz chorób lasu. Zwrócona została również uwaga na problematykę ochrony plantacji modrzewiowych przed szkodnikami nasion i szyszek. Tematyka trzeciej sesji oscylowała wokół nowych metod ochrony lasu obejmujących m. in. mozliwości wykorzystania (1) peptydomimetyków jako bioinsektycydów, (2) atraktantów i feromonów do monitorowania liczebności populacji barczatki sosnówki Dendrolimus pini i kornika ostrozębnego oraz (3) nowych insektycydów do ochrony upraw leśnych przed pędrakami i dojrzałych drzewostanów przed owadami liściożernymi. Czwartą sesję wypełniły referaty dotyczące integrowanej ochrony upraw sosnowych przed owadami i patogenami grzybowymi. Natomiast w trakcie piątej sesji wygłoszono referaty z zakresu bioróżnorodności ekosystemów leśnych. Poruszały one tematykę zdrowotności roślin rzadkich i chronionych, roli martwego drewna w kształtowaniu się właściwości fizycznych i chemicznych gleb leśnych, różnorodności chrząszczy z rodziny biegaczowatych Carabidae na obszarze Podkarpacia, interakcji rude mrówki leśne – drzewa w Puszczy Białowieskiej, a także zespołów szkodników wtórnych zasiedlających biogrupy sosnowe pozostawione na zrębach. W ostatnim referacie przedstawione zostały wyniki analiz korzeni sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym pochodzących z kilkuletnich upraw.

Uczestnicy konferencji w trakcie obrad

   Część terenowa konferencji została zorganizowana tak, aby uczestnicy mogli zapoznać się z aktualnymi problemami ochrony lasu na terenach nadleśnictw Lwówek Śląski oraz Złotoryja, a także chociaż w niewielkim zakresie podziwiać piękno Dolnego Śląska. Szczególne zainteresowanie wzbudziły wyniki eksperymentu w drugim z wymienionych nadleśnictw, który dotyczył indywidualnej ochrony jodły.

Prezentacja eksperymentu dotyczącego indywidualnej ochrony jodły na terenie Nadl. Złotoryja

   W ramach promocji Regionu uczestnicy konferencji zwiedzili Lubomierz oraz zamek Grodziec, a także podziwiali krajobrazy z Ostrzycy Proboszczowickiej – najwyższego szczytu (501 m n.p.m.) pochodzenia wulkanicznego na Pogórzu Kaczawskim. A skoro byliśmy w „Krainie wygasłych wulkanów" to nie sposób było pominąć Centrum Nauki o Ziemi – Sudecką Zagrodę Edukacyjną w Dobkowie, w której poznaliśmy wulkaniczną przeszłość tego regionu.

Przed Urzędem Gminy i Miasta w Lubomierzu. Towarzyszą nam postacie Kargula i Pawlaka – bohaterów filmu „Sami swoi"

W drodze na Ostrzycę Proboszczowicką

Wspólne zdjęcie pamiątkowe

   Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za udział w konferencji, przedstawione referaty i postery oraz za dyskusję.

 

Tekst opracowała dr hab. Iwona Skrzecz

Autor zdjęć: Marcin Ostasiewicz


 

 

TAGI: zol ochrona lasu ibl konferencja naukowa


Więcej Informacji

Obchody 90-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa

W dniach 10 i 11 grudnia 2020 r. odbyły się obchody jubileuszu 90-lecia powstania Instytutu Badawczego Leśnictwa....więcej »

Przedziwna Puszcza Białowieska

Tematem przewodnim filmu BULiGL pt. "Przedziwna Puszcza Białowieska" jest aktualna problematyka ochrony puszczy Białowieskiej w ujęciu historycznym oraz społecznym....więcej »

Wspomnienie o Doktorze Stanisławie Dunikowskim

Społeczność Instytutu Badawczego Leśnictwa ze smutkiem przyjęła wiadomość, że w dniu 28 września 2020 r. zmarł dr inż. Stanisław Dunikowski - wieloletni pracownik Zakładu Ekologii Lasu, Członek Honorowy Rady Naukowej IBL....więcej »

Seminarium naukowe pt. „Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej”

24 listopada 2020 r. odbyło się zdalne seminarium naukowe pt. „Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej” przygotowane przez dr hab. Rafała Palucha, prof. IBL oraz dr Izabelę Sondej....więcej »