Konferencja pt. „Weryfikacja istniejących zasięgów występowania głównych lasotwórczych gatunków drzew w Polsce na podstawie nowych badań”

28
mar
2007

17 kwietnia 2015 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbędzie się konferencja naukowa organizowana przez autorów projektu pt. „Weryfikacja istniejących zasięgów występowania głównych lasotwórczych gatunków drzew w Polsce na podstawie nowych badań”.

    Na konferencji przedstawione zostaną najnowsze, interdyscyplinarne wyniki badań dotyczące tego zagadnienia.

    W Instytucie Badawczym Leśnictwa wykonano opracowanie naukowe, w którym dokonano weryfikacji powszechnie przyjętych zasięgów występowania głównych lasotwórczych gatunków drzew w Polsce wg Szafera, na podstawie nowych badań przeprowadzonych na kilkuset powierzchniach badawczych w drzewostanach: świerkowych, jodłowych, modrzewiowych, bukowych i dębu bezszypułkowego, na terenie całej Polski. Określono zasięgi rzeczywiste gatunków korzystając z baz Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP) i Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu (WISL). Na podstawie całościowej wiedzy zgromadzonej w ramach interdyscyplinarnych badań (paleobotanika, genetyka, hodowla lasu, ekologia, klimatologia, siedliskoznawstwo leśne, toponimia, itd.), z wykorzystaniem danych zawartych w bazach leśnych (SILP, WISL, ML) opracowano zasięgi potencjalne: sosny zwyczajnej, świerka pospolitego, jodły pospolitej, modrzewia europejskiego, buka zwyczajnego i dębu bezszypułkowego, na terytorium Polski.

   Podczas konferencji referaty wygłoszą: dr inż. Jan Łukaszewicz (kierownik projektu - IBL), dr hab. Dorota Dobrowolska (IBL), dr hab. Marek Kloss (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), mgr inż. Marcin Mionskowski (IBL), dr hab. Justyna Nowakowska (IBL), dr Grażyna Olszowska (IBL), dr hab. Rafał Paluch (IBL), mgr inż. Krzysztof Rostek (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych), dr inż. Anna Tereba (IBL), dr Małgorzata Sułkowska (IBL), mgr inż. Piotr Wrzesiński (IBL), dr inż. Grzegorz Zajączkowski (IBL) i mgr inż. Piotr Zajączkowski (IBL).

   Konferencja odbędzie się 17 kwietnia 2015 r. (piątek), o godz. 11:00 w sali konferencyjnej (parter, budynek B) w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym.

   Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy i prosimy o potwierdzenie uczestnictwa pocztą elektroniczną lub telefonicznie do dnia 10 kwietnia 2015 r.

Szczegółowe informacje:

tel. 22 7150 470, e-mail: D.Garbien-Pieniazkiewicz@ibles.waw.pl

tel. 22 7150 682, e-mail: J.Lukaszewicz@ibles.waw.pl

Szczegóły

  • Miejsce: sala Zakładu Siedliskoznawstwa, budynek C, I piętro, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
  • Termin: 28 marzec 2007 00:00
  • Opiekun wydarzenia: Karl-Anders Högberg
  • e-mail: J.Kowalczyk@ibles.waw.pl
  • telefon: 22 7150 473

Aktualne wydarzenia

Webinar "Remote Sensing Approaches for Temperate Forest Monitoring: Implications for Management" już wkrótce!

04
lis
2020

Do 21 października 2020 r. wciąż możecie zapisać się na webinarium pt.”Remote Sensing Approaches for Temperate Forest Monitoring: Implications for Management”, które odbędzie się 4 listopada o godzinie 09:00....więcej »