Meteorologia – dane klimatyczne (automatyczne stacje meteo)

Baza Danych Meteorologicznych – zawiera pomiary meteorologiczne w układzie automatycznych stacji meteo w Polsce od 2005 roku. Dane dostarczane są w postaci plików tekstowych z rozszerzeniem .DAT zawierająca dane ze 140 automatycznych stacji pomiarowych (liczba stacji stale rośnie). Pomiary dokonywane co 10 min.

 1. Baza - Meteorologia – dane klimatyczne (automatyczne stacje meteo).
 1. Źródło oraz częstotliwość zasilania:
 • Codziennie

 1. Gromadzone dane (atrybuty):

 

 • Prędkość wiatru mierzona w metrach na sekundę (m/s);\
 • Temperatura na wysokości: -5 cm mierzona w stopniach Celcjusza;
 • Temperatura na wysokości: -50cm mierzona w stopniach Celcjusza;
 • Wilgotność na wysokości: 2m mierzona w procentach (%);
 • Kierunek wiatru mierzony w stopniach;
 • Opad chwilowy;
 • Promieniowanie;
 • Maksymalna prędkość wiatru mierzona w metrach na sekundę (m/s);
 • Suma opadu;
 • Temperatura na wysokości: 10 cm mierzona w stopniach Celsjusza;
 • Temperatura na wysokości: 20 cm mierzona w stopniach Celsjusza;
 • Temperatura na wysokości: 2m mierzona w stopniach Celsjusza;
 • Temperatura na wysokości: 5 cm mierzona w stopniach Celsjusza;
 • Temperatura na wysokości: 50 cm mierzona w stopniach Celsjusza;
 • Wilgotność na wysokości: 50cm mierzona w procentach (%);
 • Wilgotność ściółki mierzona w procentach (%);
 • Zagrożenie pożarowe.
 1. Szacunkowa liczba rekordów (stan na 2013r.):
 • 83
 1. Kontakt do Autorów danych:

Źródło danych

Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu

Odpowiedzialny za zbiór danych

mgr inż. MIrosław Kwiatkowski