Międzynarodowa Konferencja pt. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY EKONOMIKI LEŚNICTWA

07
cze
2011

W dniach 7–9 czerwca 2011 r. w Puszczykowie pod patronatem Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych organizowana jest Międzynarodowa Konferencja pt. „Współczesne problemy ekonomiki leśnictwa”. Współorganizatorem Konferencji jest Instytut Badawczy Leśnictwa.

 

 KOMUNIKAT NR 2

Międzynarodowa Konferencja
„WSPÓŁCZESNE PROBLEMY EKONOMIKI LEŚNICTWA"
Puszczykowo, 7–9 czerwca 2011 r.
organizowana pod patronatem
Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Leśnego
oraz
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
Rada Programowa


Przewodniczący:
Prof. dr hab. Stanisław Zając – Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
Członkowie:
Mgr inż. Leszek Banach – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze
Prof. dr hab. Tomasz Borecki – Wydział Leśny SGGW w Warszawie
Dr inż. Janusz Dawidziuk – Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Mgr inż. Piotr Grygier – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu
Dr inż. Krzysztof Janeczko – Dyrektor Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska
Prof. dr hab. Andrzej Klocek - Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
Prof. dr hab. Piotr Maria Paschalis-Jakubowicz – Przewodniczący Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa
Dr Anna Paszkiewicz – Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Ekonomicznych
Dr inż. Marcin Piszczek – Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie
Dr hab. Lech Płotkowski - Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr inż. Kazimierz Szabla – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach
Prof. dr hab. Hubert Szramka – Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki – Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym
 

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:
Dr hab. Janusz Kocel - Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
Sekretarz:
Mgr Danuta Lotz - Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
Członkowie:
Dr inż. Krzysztof Adamowicz - Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Dr inż. Adam Kaliszewski - Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
Dr inż. Mieczysław Kasprzyk – Nadleśniczy Nadleśnictwa Babki
Mgr inż. Jacek Kokociński – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny Księgowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu
Mgr inż. Wojciech Młynarski - Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
Mgr inż. Adam Sikora - Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
Mgr inż. Krzysztof Szwartz – Nadleśniczy Nadleśnictwa Jarocin


Struktura tematyczna konferencji

I. Blok tematyczny: Makroekonomiczne aspekty gospodarki leśnej

 • Cele i zadania gospodarki leśnej na tle struktury Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
  (Marian Pigan – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)

 • Wycena zasobów leśnych oraz ocena ich wpływu na wyniki ekonomiczne gospodarstwa leśnego
  (Konrad Tomaszewski – Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu)
 • Problemy ekonomiki leśnictwa w Unii Europejskiej
  (Krzysztof Janeczko – Ministerstwo Środowiska)
 • Zrównoważone leśnictwo w czasach zdominowanych przez sektor finansowy
  (Ernest Ulrich Koepf – Uniwersytet Techniczny w Dreźnie)
 • Koncepcja platformy technologicznej sektora leśno-drzewnego i warunki jej działania
  (Władysław Strykowski, Andrzej Fojutowski – Instytut Technologii Drewna w Poznaniu)
 • Lasy Państwowe a koncepcja społecznej odpowiedzialności
  (Krzysztof Kannenberg – Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi)
 • Powiązania międzysektorowe w obszarze produkcji leśno-drzewnej
  (Stanisław Parzych – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • Absolutne i względne wskaźniki wartości dodanej leśnictwa w latach 1997-2009
  (Lubow Andruszko – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach)


II. Blok tematyczny: Ekonomiczne uwarunkowania produkcyjnej funkcji gospodarstwa leśnego

 • Rola parametrów ekonomicznych w ocenie działalności podstawowej jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
  (Anna Paszkiewicz – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)
 • Analiza dochodów, kosztów i rentowności produkcji drewna nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
  (Artur Królicki – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie)
 • Ekonomiczne konsekwencje klęsk żywiołowych w lasach
  (Kazimierz Szabla – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach)
 • Ekonomiczne skutki Orkanu Cyryl w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska
  (Maria Kuc – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • Rozwój dodatkowych kierunków produkcji gospodarstwa leśnego
  (Hubert Szramka – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • Znaczenie ubocznego użytkowania lasu w rozwoju obszarów wiejskich
  (Paweł Staniszewski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)


III. Blok tematyczny: Ekonomiczne aspekty publicznych funkcji lasu

 • Źródła i metody finansowania funkcji publicznych gospodarstwa leśnego
  (Ludek Šišak – Czeski Uniwersytet Rolniczy w Pradze)
 • Publiczne funkcje lasu w rachunku ekonomicznym gospodarstwa leśnego
  (Anna Janusz – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • Wartość wybranych pozaprodukcyjnych dóbr i usług lasu i gospodarki leśnej
  (Piotr Gołos – Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym)
 • Możliwości komercjalizacji pozaprodukcyjnych funkcji gospodarstwa leśnego
  (Michał Kalinowski – Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym)


IV. Blok tematyczny: Rozwiązania organizacyjno-funkcjonalne gospodarstwa leśnego

 • Problemy zarządzania konfliktami w gospodarce leśnej
  (Piotr Grygier – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu)
 • Style kierowania we współczesnym nadleśnictwie
  (Arkadiusz Gruchała – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • Znaczenie kontroli w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych i nowoczesnym przedsiębiorstwie
  (Monika Starosta, Piotr Szyszko – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • Zagadnienia ekonomiczne w planach urządzenia lasu
  (Janusz Dawidziuk – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej)
 • Marketingowe i organizacyjne uwarunkowania handlu drewnem nieprzetworzonym
  (Marcin Piszczek – Uniwersytet Rolny w Krakowie)
 • Ocena wewnętrznej przewagi komparatywnej w międzynarodowym handlu drewnem wybranych krajów europejskich
  (Krzysztof Adamowicz – UP w Poznaniu)
 • Ekonomiczne i organizacyjne zagadnienia usługowego wykonawstwa prac leśnych
  (Leszek Banach – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze)
 • Uwarunkowania prawne zrzeszeń prywatnych właścicieli lasów
  (Marek Geszprych – Ministerstwo Środowiska)
 • Stan i uwarunkowania rozwoju zakładów Lasów Państwowych
  (Janusz Kocel – Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym)


Ramowy program konferencji


• 7 czerwca 2011 r. (wtorek)
Sesja referatowa
• 8 czerwca 2011 r. (środa)
Sesja referatowa i panel dyskusyjny
• 9 czerwca 2011 r. (czwartek)
Sesja terenowa i zakończenie konferencji

W sesji terenowej przewiduje się dwie trasy:

I trasa: Nadleśnictwo Babki – Rogalin, m.in. stary drzewostan pomnikowy, Muzeum Narodowe i park w Rogalinie.

II trasa: Nadleśnictwo Jarocin – Ośrodek Edukacji Leśnej „Centrum Zarządzania Łęgami" w Czeszewie, przeprawa przez Wartę promem, Instalacja Edukacyjna „Rzeka", Rezerwat Czeszewski.

Język konferencji: język polski (tłumaczenie symultaniczne)


Koszty uczestnictwa

Opłata konferencyjna - 1000 zł (z VAT)

Opłata obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie (w tym uroczystą kolację), materiały konferencyjne, udział w sesji terenowej i wydawnictwo pokonferencyjne.


Wpłaty należy dokonywać na konto:
Polskiego Towarzystwa Leśnego
W Banku Millenium w Warszawie
89 1160 2202 0000 0000 5515 6991
z adnotacją: za udział w międzynarodowej konferencji ekonomicznej
do dnia 20 maja 2011 r.


Zgłoszenia

Zgłaszanie uczestnictwa w konferencji prosimy dokonywać na formularzach zgłoszeniowych:

• FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PRZESŁANIA FAXEM LUB POCZTĄ [proszę kliknąć]

lub

• FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PRZESŁANIA POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ (E-MAILEM) [proszę kliknąć]

Wypełniony formularz można przesłać:
− faksem 22 7153 837,
− pocztą: Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, z dopiskiem „Konferencja w Puszczykowie"
lub pocztą elektroniczną D.Lotz@ibles.waw.pl

 
Ważny termin

Do 20 maja 2011 r. – ostateczny termin nadesłania zgłoszenia i dokonania opłaty konferencyjnej

Kontakt

Komitet Organizacyjny Międzynarodowej Konferencji „Współczesne problemy ekonomiki leśnictwa", Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
Dr hab. Janusz Kocel – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
                                     tel. praca 22 7150 672;
                                     tel. kom. 0 602 450 405
                                     e-mail: kocelj@ibles.waw.pl
Mgr Danuta Lotz – Sekretarz Konferencji
                              tel. praca 22 7150 616
                              e-mail: D.Lotz@ibles.waw.pl

MAPKA DOJAZDU (pdf)

Szczegóły

 • Miejsce: Puszczykowo
 • Termin: 7 czerwiec 2011 11:00 - 9 czerwiec 2011 05:00
 • Opiekun wydarzenia: Dr hab. Janusz Kocel
 • e-mail: kocelj@ibles.waw.pl
 • telefon: +48 22 7150 672
Zarejestruj się