Monitoring środowiska przyrodniczego w Puszczy Białowieskiej – powietrze

Baza zawiera informację o miesięcznych pomiarach zanieczyszczenia gazowego (SO2 i NO2) oraz pełnego składu chemicznego opadów atmosferycznych na terenie Puszczy Białowieskiej.

 1. Baza - Monitoring środowiska przyrodniczego w Puszczy Białowieskiej – powietrze.
 1. Źródło oraz częstotliwość zasilania:
 • Raz miesięcznie

 1. Gromadzone dane (atrybuty):
 • Rok;
 • Dni miesiąca;
 • Numery powierzchni;
 • Punkty stacji badań powietrza;
 • Próbka numer 1 dotycząca występowania SO2
 • Próbka numer 2 dotycząca występowania SO2
 • Próbka numer 3 dotycząca występowania SO2
 • Próbka numer 1 dotycząca występowania NO2
 • Próbka numer 2 dotycząca występowania NO2
 • Próbka numer 3 dotycząca występowania NO2
 • Masa pozyskana ze średniej 3 próbek so2;
 • Stężenie SO2 pozyskane ze średniej z 3 próbek (stężenie - mg /m3 dla 1,013.105 Pa i 20oC);
 • Średnia temperatura miesięczna dotycząca NO2
 • Masa pozyskana ze średniej 3 próbek no2;
 • P - przelicznik dla NO2;
 • Stężenie dla no2 (stężenie - mg /m3 dla 1,013.105 Pa i 20oC);
 • Poziom pH;
 • Objętość;
 • przewodność;
 • wapń (Ca);
 • sód (Na);
 • potas (K);
 • Kation magnezowy Mg2+;
 • Kation amonowy  N-NH4+;
 • dwutlenek azotu NO2;
 • anion siarczanowy S04;
 • anion chlorkowy (Cl);
 • anion fosforanowy PO4;
 • żelazo (Fe);
 • cynk (Zn);
 • glin (Al);
 • mangan (Mn);
 • miedź (Cu);
 • ołów (Pb);
 • kadm (Cd).
 1. Szacunkowa liczba rekordów (stan na 2013r.):
 •  
 1. Kontakt do Autorów danych:

Źródło danych

dr hab. Elżbieta Malzahn

Odpowiedzialny za zbiór danych

dr hab. Elżbieta Malzahn