IBL
Możliwości ochrony, uprawy i gospodarowania truflą letnią (Tuber aestivum Vitt.)

19
kwi
2018

12 kwietnia 2018 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium naukowe, na którym naukowcy z Zakładów Ekologii i Ochrony Lasu IBL przybliżyli tematykę ochrony i uprawy trufli letniej.

   Trufle, to grzyby workowe, które tworzą symbiozę mykoryzową z wieloma gatunkami drzew, krzewów i roślin zielnych. Owocniki trufli są szczególnie cenione z uwagi na ich walory smakowe i zapachowe. Współcześnie, oprócz najpopularniejszej pod względem kulinarnym trufli białej (Tuber magnatum Picco) i trufli czarnozarodnikowej (T. melanosporum Vittad.), do cenionych gatunków należą trufle: zimowa (T. brumale Vittad.), wielkozarodnikowa (T. macrosporum Vittad.), wgłębiona (T. mesentericum Vittad.) i biaława (T. borchii Vittad.), a także trufla letnia (T. aestivum Vittad.) i jej odmiana jesienna (T. aestivum var. uncinatum Chatin), zwana też truflą burgundzką. Trufle w naszym kraju są dziś uważane za grzyby rzadkie, chociaż w XIX w. były stale obecne w polskiej kulturze, o czym świadczą liczne źródła historyczne.

   Od około 10 lat obserwowany jest renesans trufli w Polsce – wzrasta zainteresowanie społeczeństwa pozyskiwaniem i użytkowaniem tych grzybów. Pomyślne wyniki badań dotyczących różnych aspektów biologii i ekologii trufli, jak i udane próby zakładania ogrodów truflowych z użyciem rodzimego inokulum, potwierdzają potencjał naszego kraju w uprawie trufli.

   Kluczowym wynikiem prowadzonych w Instytucie Badawczym Leśnictwa badań jest uzyskanie owocników trufli letniej w uprawie, co wskazuje, że stosowane metody hodowli (wzorowane na metodach stosowanych w krajach śródziemnomorskich), sprawdzają się również w warunkach środowiskowych Polski. Taki wynik otwiera nowe możliwości w propagowaniu ochrony czynnej cenionego gatunku grzyba, jak również może mieć znaczenie gospodarcze w Lasach Państwowych w kontekście promowanych przez DGLP działań na rzecz społeczeństwa i korzystania z dóbr lasu. Wpisuje się również w promowane w Europie  rolniczo-leśne przedsięwzięcia o charakterze ekonomiczno-socjalnym.

Dr inż. Piotr Gołos -  Zastępca Dyrektora IBL ds. Ekonomicznych

   Seminarium otworzył dr inż. Piotr Gołos - Zastępca Dyrektora IBL ds. Ekonomicznych, który w imieniu Dyrekcji Instytutu Badawczego Leśnictwa powitał przybyłych gości. Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych reprezentowały: mgr inż. Jolanta Błasiak i mgr inż. Małgorzata Czyżewska. W seminarium wzięli również udział dr hab. Andrzej Szczepkowski i dr hab. Paweł Staniszewski (przedstawiciele Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie), dr Julia Pawłowska (Polskie Towarzystwo Mykologiczne), pan Paweł Kania (Związek Leśników Polskich), pani Justyna Potocka (Ruch Obrony Lasów Polskich), a także przedstawiciele Dyrekcji i pracownicy Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Głos zabiera mgr inż.Jolanta Błasiak z Dyrekcji generalnej Lasów Państwowych

   Kierownik zrealizowanego projektu pt. „Możliwości ochrony, uprawy i gospodarowania truflą letnią (Tuber aestivum Vitt.)", dr hab. Dorota Hilszczańska wprowadziła przybyłych w prezentowaną tematykę, a następnie zaprosiła do wysłuchania referatów:

  • „Trufle - dane historyczne i środowiskowe" (dr inż. Aleksandra Rosa-Gruszecka);
  • „Zbiorowiska mykoryz w uprawach trufli letniej (T. aestivum Vitt.). Identyfikacja mykoryz." (dr hab. Dorota Hilszczańska, dr inż. Katarzyna Sikora, mgr inż. Hanna Szmidla);
  •  „Parametry fizyczno-chemiczne gleby i rozkład wilgotności oraz temperatury w glebie" (dr inż. Michał Wróbel);
  • „Owady zasiedlające owocniki trufli letniej (T. aestivum Vitt.) - potencjalne zagrożenie dla upraw" (dr inż. Radosław Plewa, dr inż. Tomasz Jaworski);
  • „Wytyczne prowadzenia upraw truflowych" (dr hab. Dorota Hilszczańska).

Referat wygłasza dr hab. Dorota Hilszczańska

Referat wygłasza dr inż. Aleksandra Rosa-Gruszecka

Referat wygłasza dr inż. Michał Wróbel

Referat wygłasza dr inż. Radosław Plewa

   Po sesji referatowej, zgromadzeni goście zostali zaproszeni do dyskusji i zadawania pytań. Transmisja z seminarium dostępna była na kanale YouTube "Transmisje na żywo": https://www.youtube.com/watch?v=3opRtB4lqL4&feature=youtu.be

opr. dr inż. Aleksandra Rosa-Gruszecka

zdjęcia: Leszek Kruczek

TAGI: tuber trufle ochrona lasu


Więcej Informacji

POLSCAN - I Krajowe Forum Użytkowników LIDAR

Forum POLSCAN, które odbyło się w dniach 22-23 października 2019 r. w Sękocinie Starym, to jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych stworzeniu trwałego, ogólnopolskiego FORUM wymiany informacji i praktycznych wdrożeń pomiędzy sektorami użytkowników końcowych, naukowcami oraz firmami oferującymi ich pozyskiwanie czy metody przetworzenia....więcej »

Awanse naukowe pracowników IBL październik 2019

Podczas 20. posiedzenia Rady Naukowej IBL (24 października 2019 r.) odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Radosława Gawrysia pt. „Zmiany struktury fitocenozy lasów łęgowych w dolinach rzecznych zasiedlonych przez bobry (Castor fiber L.)”....więcej »

Instytut Badawczy Leśnictwa na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM po raz trzeci

Hasłem przewodnim tegorocznych XXXI Targów POL-ECO SYSTEM było: „Zrównoważona gospodarka odpadami – dla ludzi, zdrowia i środowiska”....więcej »

Perspektywy hodowli jesionu wyniosłego w Polsce - potrzeba nowych badań

25 września br. w Sękocinie Starym odbyło się seminarium otwarte IBL w ramach Sekcji Chorób Roślin Drzewiastych Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego pt. „Perspektywy hodowli jesionu wyniosłego w Polsce - potrzeba nowych badań”....więcej »