IBL
Nadanie stopnia doktora habilitowanego Pani Marzenie Niemczyk

22
mar
2021

18 marca 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa w głosowaniu tajnym jednogłośnie podjęła uchwałę o nadaniu dr inż. Marzenie Niemczyk stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne.

Doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne Marzena Niemczyk

   Osiągnięciem naukowym będącym podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego był cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych pt.: Produkcyjność i inne cechy ekonomicznie istotne w selekcji klonów mieszańców topoli oraz ich zdolność adaptacyjna do wzrostu w warunkach klimatycznych miejsca wprowadzenia.

Powierzchnie doświadczalne w borealnej części prowincji Alberta w Kanadzie

   Zrealizowane badania przeprowadzono na powierzchniach doświadczalnych zlokalizowanych w północnej Polsce i borealnej części prowincji Alberta w Kanadzie. Głównym celem badań było określenie produkcyjności klonów mieszańców topoli z sekcji Aigeiros, Tacamahaca i Populus oraz powiązanie cech produkcyjnych z innymi cechami o znaczeniu ekonomicznym (cechy wpływające na jakość drewna) i adaptacyjnym (w tym adaptacji do zmian klimatu), a w efekcie opracowanie rekomendacji do wprowadzenia odpowiednich genotypów do produkcji biomasy w warunkach klimatycznych miejsca przyszłego wykorzystania w skali gospodarczej. Badania przeprowadzono na materiale badawczym w niespotykanej skali, reprezentowanym przez w sumie ponad 2000 klonów. Materiał badawczy stanowiły przede wszystkim nowe genotypy, testowane po raz pierwszy w lokalizacji potencjalnego wprowadzenia do uprawy, jak i odmiany wyselekcjonowane wcześniej i testowane pod względem ich przydatności do hodowli w warunkach klimatycznych miejsca docelowej uprawy w skali gospodarczej.

Dr hab. Marzena Niemczyk podczas prowadzenia badań w prowincji Alberta w Kanadzie

   Serdecznie gratulujemy!

TAGI: awanse naukowe habilitacja


Więcej Informacji

Zapomniane ślady w Puszczy

Zapraszamy do obejrzenia filmu dokumentalnego pt. „Zapomniane ślady w Puszczy” związanego z badaniami na terenie polskiej części Puszczy Białowieskiej – obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO....więcej »

Z okazji zblizających się Świąt Wielkanocnych

Serdeczne życzenia pomyślności, zdrowia, wielu radości i sukcesów w realizacji osobistych i zawodowych zamierzeń...więcej »

Nadanie stopnia doktora habilitowanego Pani Marzenie Niemczyk

18 marca 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa w głosowaniu tajnym jednogłośnie podjęła uchwałę o nadaniu dr inż. Marzenie Niemczyk stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne....więcej »

Awanse naukowe pracowników IBL styczeń 2021 r.

28 stycznia 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa podjęła uchwałę w sprawie nadania mgr. inż. Hannie Szmidla stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne....więcej »