Opracowanie: Artur Sawicki Zakład Informacji Naukowej
IBL
Nowy dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa

01
gru
2008

Minister Środowiska, prof. dr hab. Maciej Nowicki, na podstawie art. 21 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 2008, Nr 159, poz. 993) powołał z dniem 1 grudnia 2008 r. na funkcję Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa, na okres 5 lat, prof. dr. hab. Tomasza Zawiłę-Niedźwieckiego.

Po ukończeniu studiów na Wydziale Leśnym SGGW, w 1979 r. rozpoczął pracę w Instytucie Badawczym Leśnictwa, w którym w różnych okresach przepracował łącznie, jako pracownik naukowy, 8 lat.

  Od 1983 r. pracował w Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie, gdzie m.in. był zastępcą kierownika Ośrodka Przetwarzania Obrazów Lotniczych i Satelitarnych (OPOLIS), pełniącego wówczas rolę Krajowego Centrum Teledetekcji, a następnie kierownikiem Zakładu Teledetekcji i kierownikiem Zakładu Kartografii. W Instytucie tym w 1990 roku obronił swą pracę doktorską.

  W 1988 r. odbył staż naukowy w CNRS – Centrum Ekologii Funkcjonalnej i Ewolucyjnej w Montpellier we Francji. W latach 1992-94 był pracownikiem Katedry Teledetekcji i Urządzania Lasu Uniwersytetu w Gandawie w Belgii. W 1994 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Leśnym SGGW.

  W latach 1992-2000 był wykładowcą na kursach przeznaczonych dla kadry kierowniczej administracji państwowej, organizowanych przez FAO, Europejską Agencję Kosmiczną i Międzynarodowy Uniwersytet Teledetekcji (Azerbejdżan, Bułgaria, Kazachstan, Maroko, Polska i Rumunia). Od 1997 r. był wykładowcą w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

  W 2001 r. był ekspertem-recenzentem 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej, a w latach 2004-2005 Programu Erasmus-Mundus w ramach 6. Programu Ramowego UE.

   W latach 2002-2007 wykładał na Wydziale Lasu i Środowiska w Eberswalde (Niemcy). Jednocześnie od 2005 r. był wicedyrektorem niemieckiej części międzynarodowych studiów magisterskich „Technologie informacyjne w leśnictwie", prowadzonych wspólnie przez SGGW i Uniwersytet Nauk Stosowanych w Eberswalde.

   W 2002 r. otrzymał nominację profesorską. Od 1 grudnia 2008 r. pełni funkcję dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa.

 

TAGI: archiwum aktualnosci


Więcej Informacji

Awanse naukowe pracowników IBL styczeń 2021 r.

28 stycznia 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa podjęła uchwałę w sprawie nadania mgr. inż. Hannie Szmidla stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne....więcej »

Obchody 90-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa

W dniach 10 i 11 grudnia 2020 r. odbyły się obchody jubileuszu 90-lecia powstania Instytutu Badawczego Leśnictwa....więcej »

Przedziwna Puszcza Białowieska

Tematem przewodnim filmu BULiGL pt. "Przedziwna Puszcza Białowieska" jest aktualna problematyka ochrony puszczy Białowieskiej w ujęciu historycznym oraz społecznym....więcej »

Wspomnienie o Doktorze Stanisławie Dunikowskim

Społeczność Instytutu Badawczego Leśnictwa ze smutkiem przyjęła wiadomość, że w dniu 28 września 2020 r. zmarł dr inż. Stanisław Dunikowski - wieloletni pracownik Zakładu Ekologii Lasu, Członek Honorowy Rady Naukowej IBL....więcej »