Opracowanie: IBL
IBL
Posiedzenie KZ 03-08-2008

03
sie
2008

 

Informacja o spotkaniu Komisji Konkursowej, której celem jest wyłonienie kandydata na funkcję dyrektora IBL, które odbędzie się dnia 8.09.2008 r. Przewodnicząca Komisji Pani Zofia Chrempińska zaprosiła na to spotkanie przedstawicieli związków zawodowych działających w naszym instytucie. Przewodniczący obydwu związków będą obserwatorami prac Komisji.
Sprawozdanie Przewodniczącej z pierwszego posiedzenia Rady Naukowej kadencji 2008-2012.
Dyskusja w sprawie poprzedniej opinii Komisji Zakładowej dotyczącej przyznania dodatku funkcyjnego osobom zajmującym się prowadzeniem Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.


Więcej Informacji

Awanse naukowe pracowników IBL styczeń 2021 r.

28 stycznia 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa podjęła uchwałę w sprawie nadania mgr. inż. Hannie Szmidla stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne....więcej »

Obchody 90-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa

W dniach 10 i 11 grudnia 2020 r. odbyły się obchody jubileuszu 90-lecia powstania Instytutu Badawczego Leśnictwa....więcej »

Przedziwna Puszcza Białowieska

Tematem przewodnim filmu BULiGL pt. "Przedziwna Puszcza Białowieska" jest aktualna problematyka ochrony puszczy Białowieskiej w ujęciu historycznym oraz społecznym....więcej »

Wspomnienie o Doktorze Stanisławie Dunikowskim

Społeczność Instytutu Badawczego Leśnictwa ze smutkiem przyjęła wiadomość, że w dniu 28 września 2020 r. zmarł dr inż. Stanisław Dunikowski - wieloletni pracownik Zakładu Ekologii Lasu, Członek Honorowy Rady Naukowej IBL....więcej »