Opracowanie: IBL
IBL
Posiedzenie KZ 11-05-2007

11
maj
2007

 

Na zebraniu omawiano bieżące sprawy związane z działalnością Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" w Instytucie.

W najbliższym czasie w naszym Instytucie odbędą się wybory do Rady Naukowej. W tym samym czasie KZ postanowiła zorganizować wybory Społecznego Inspektora Pracy. Marek Sybilski, z ramienia powołanej w tym celu komisji wyborczej, przedstawił dotychczas podjęte działania. Został przygotowany regulamin wyborów, który rozesłano do jednostek organizacyjnych IBL. Kandydaci zgłoszeni na stanowisko Społecznego Inspektora Pracy to: Iwona Babij i Leszek Kruczek. W zamiejscowych jednostkach IBL wybory zostaną przeprowadzone 21.05. natomiast w Sękocinie 24.05.2007 r. Dotychczas funkcję Inspektora Pracy społecznie pełnił Leszek Kruczek, gdyż jego mandat wygasł, a nowych wyborów nie przeprowadzono.

Ewa Lewandowska przedstawiła relację ze zjazdu Rady Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa.

Na zakończenie zebrania Komisja Socjalna przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności.


Więcej Informacji

Obchody 90-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa

W dniach 10 i 11 grudnia 2020 r. odbyły się obchody jubileuszu 90-lecia powstania Instytutu Badawczego Leśnictwa....więcej »

Przedziwna Puszcza Białowieska

Tematem przewodnim filmu BULiGL pt. "Przedziwna Puszcza Białowieska" jest aktualna problematyka ochrony puszczy Białowieskiej w ujęciu historycznym oraz społecznym....więcej »

Wspomnienie o Doktorze Stanisławie Dunikowskim

Społeczność Instytutu Badawczego Leśnictwa ze smutkiem przyjęła wiadomość, że w dniu 28 września 2020 r. zmarł dr inż. Stanisław Dunikowski - wieloletni pracownik Zakładu Ekologii Lasu, Członek Honorowy Rady Naukowej IBL....więcej »

Seminarium naukowe pt. „Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej”

24 listopada 2020 r. odbyło się zdalne seminarium naukowe pt. „Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej” przygotowane przez dr hab. Rafała Palucha, prof. IBL oraz dr Izabelę Sondej....więcej »