Opracowanie: IBL
IBL
Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność

17
sty
2007

 

W dniach od 17 do 19 stycznia br. w Jaszowcu odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność. Na posiedzenie to został zaproszony przedstawiciel Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność z Instytutu Badawczego Leśnictwa. Komisję Zakładową IBL na spotkaniu w Jaszowcu reprezentował zastępca przewodniczącego KZ Jan Kowalczyk. Część ogólna posiedzenia w której wzięli udział zaproszeni goście rozpoczęła się wieczorem w dniu 18 stycznia. W trakcie spotkania omawiano sprawy polskiego leśnictwa, które są także przedmiotem troski pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa. Obszerniejsze omówienie spraw poruszanych na spotkaniu przedstawiono w załączonej prezentacji. Leśnicy zebrani w Jaszowcu w codziennej pracy spotykają się działalnością IBL, na zakończenie przekazali najlepsze życzenia dla zaprzyjaźnionej instytucji i bratniego zakładu jak nazwali Instytut Badawczy Leśnictwa. W przyszłości wzajemne kontakty pomiędzy NSZZ Solidarność w IBL i w Lasach Państwowych powinny być również utrzymywane. Prezentacja - Jaszowiec.ppt.


Więcej Informacji

Awanse naukowe pracowników IBL styczeń 2021 r.

28 stycznia 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa podjęła uchwałę w sprawie nadania mgr. inż. Hannie Szmidla stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne....więcej »

Obchody 90-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa

W dniach 10 i 11 grudnia 2020 r. odbyły się obchody jubileuszu 90-lecia powstania Instytutu Badawczego Leśnictwa....więcej »

Przedziwna Puszcza Białowieska

Tematem przewodnim filmu BULiGL pt. "Przedziwna Puszcza Białowieska" jest aktualna problematyka ochrony puszczy Białowieskiej w ujęciu historycznym oraz społecznym....więcej »

Wspomnienie o Doktorze Stanisławie Dunikowskim

Społeczność Instytutu Badawczego Leśnictwa ze smutkiem przyjęła wiadomość, że w dniu 28 września 2020 r. zmarł dr inż. Stanisław Dunikowski - wieloletni pracownik Zakładu Ekologii Lasu, Członek Honorowy Rady Naukowej IBL....więcej »