IBL
Publiczne obrony rozpraw doktorskich Panów mgr. inż. Miłosza Tkaczyka i mgr. inż. Sławomira Kryżara.

30
paź
2018

25 października 2018 r. podczas X posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa odbyły się publiczne obrony rozpraw doktorskich Panów mgr. inż. Miłosza Tkaczyka i mgr. inż. Sławomira Kryżara.

   Doktorant mgr inż. Miłosz Tkaczyk zaprezentował rozprawę pt. „Rola gatunków z rodzaju Phytophthora w zamieraniu drzewostanów dębowych na terenie Płyty Krotoszyńskiej", której promotorem był dr hab. Tomasz Oszako z Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa, a promotorem pomocniczym dr inż. Robert Tomusiak z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Mgr inż. Miłosz Tkaczyk podczas obrony rozprawy doktorskiej

   Recenzentami rozprawy doktorskiej byli: dr hab. Marta Aleksandrowicz-Trzcińska z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz prof. dr hab. Małgorzata Mańka z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

   Również na tym samym posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Sławomira Kryżara.

Mgr inż. Sławomir Kryżar podczas obrony rozprawy doktorskiej

   Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ struktury drzewostanu na różnorodność gatunkową fitocenozy podgórskiej dąbrowy acidofilnej Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae Hilitzer 1932". Promotorem rozprawy doktorskiej był dr hab. Janusz Czerepko z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.

   Recenzenci: dr hab. Paweł Rutkowski z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dr hab. Jerzy Skrzyszewski z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.

   Obrony zakończyły się sukcesem i Rada Naukowa podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk leśnych w dyscyplinie leśnictwo Panom mgr. inż. Miłoszowi Tkaczykowi i mgr. inż. Sławomirowi Kryżarowi.

Przewodniczący Rady Naukowej IBL prof. dr hab. Janusz Sowa składa gratulacje dr. inż. Miłoszowi Tkaczykowi

Przewodniczący Rady Naukowej IBL prof. dr hab. Janusz Sowa składa gratulacje dr. inż. Sławomirowi Kryżarowi

   Obu Panom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej.

 

Opr. Joanna Szewczykiewicz

Fot. Przemysław Szmit

TAGI: ibl doktorat przewód doktorski obrona


Więcej Informacji

Nagrody im. Adama Loreta dla pracowników IBL

Już po raz 12. wręczono nagrody im. Adama Loreta. - To wyjątkowe wyróżnienie dla osób, które są oddane swojej pracy, dla których jest ona pasją - powiedziano podczas uroczystości 25 czerwca br. w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych....więcej »

Rusza inwentaryzacja nadobnicy alpejskiej w Beskidzie Niskim i Bieszczadach

Zakład Lasów Górskich rozpoczął kolejny etap prac inwentaryzacyjnych dotyczących występowania gatunków o szczególnych funkcjach wskaźnikowych w ostatnim zgrupowaniu nadleśnictw RDLP w Krośnie....więcej »

3 lipca zmarł prof. dr hab. inż. Tytus Karlikowski

Prof. dr hab. inż. Tytus Karlikowski pracował w Instytucie Badawczym Leśnictwa ponad 50 lat, przechodząc kolejne szczeble rozwoju zawodowego i naukowego....więcej »

Awanse naukowe pracowników IBL

W czerwcu 2019 r. troje pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa uzyskało awanse na wyższe stopnie naukowe....więcej »