IBL
Publiczne obrony rozpraw doktorskich Panów mgr. inż. Miłosza Tkaczyka i mgr. inż. Sławomira Kryżara.

30
paź
2018

25 października 2018 r. podczas X posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa odbyły się publiczne obrony rozpraw doktorskich Panów mgr. inż. Miłosza Tkaczyka i mgr. inż. Sławomira Kryżara.

   Doktorant mgr inż. Miłosz Tkaczyk zaprezentował rozprawę pt. „Rola gatunków z rodzaju Phytophthora w zamieraniu drzewostanów dębowych na terenie Płyty Krotoszyńskiej", której promotorem był dr hab. Tomasz Oszako z Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa, a promotorem pomocniczym dr inż. Robert Tomusiak z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Mgr inż. Miłosz Tkaczyk podczas obrony rozprawy doktorskiej

   Recenzentami rozprawy doktorskiej byli: dr hab. Marta Aleksandrowicz-Trzcińska z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz prof. dr hab. Małgorzata Mańka z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

   Również na tym samym posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Sławomira Kryżara.

Mgr inż. Sławomir Kryżar podczas obrony rozprawy doktorskiej

   Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ struktury drzewostanu na różnorodność gatunkową fitocenozy podgórskiej dąbrowy acidofilnej Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae Hilitzer 1932". Promotorem rozprawy doktorskiej był dr hab. Janusz Czerepko z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.

   Recenzenci: dr hab. Paweł Rutkowski z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dr hab. Jerzy Skrzyszewski z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.

   Obrony zakończyły się sukcesem i Rada Naukowa podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk leśnych w dyscyplinie leśnictwo Panom mgr. inż. Miłoszowi Tkaczykowi i mgr. inż. Sławomirowi Kryżarowi.

Przewodniczący Rady Naukowej IBL prof. dr hab. Janusz Sowa składa gratulacje dr. inż. Miłoszowi Tkaczykowi

Przewodniczący Rady Naukowej IBL prof. dr hab. Janusz Sowa składa gratulacje dr. inż. Sławomirowi Kryżarowi

   Obu Panom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej.

 

Opr. Joanna Szewczykiewicz

Fot. Przemysław Szmit

TAGI: ibl doktorat przewód doktorski obrona


Więcej Informacji

Piknik Rodzinny IBL "Las, jakiego nie znamy" - XXIII Festiwal Nauki 2019

W ramach XXIII Festiwalu Nauki 2019 Instytut Badawczy Leśnictwa organizuje piknik rodzinny pt. "Las, jakiego nie znamy". Począwszy o tego roku w ramach FN poszerzamy formułę pikniku o zajęcia edukacyjne związane z realizacją projektu pn. "Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie", dofinansowanego przez NFOŚiGW....więcej »

„Dzień dla Szkół” w Białowieży w ramach XXIII Festiwalu Nauki 2019 po raz piąty

W ramach XXIII Festiwalu Nauki 2019 Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL) wspólnie z Technikum Leśnym w Białowieży (TL), Białowieskim Parkiem Narodowym (BPN), Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży (IBS) oraz Zamiejscowym Wydziałem Leśnym Politechniki Białostockiej w Hajnówce (ZWL) zorganizował 9 września 2019 r. konkurs „Dzień dla Szkół” pod hasłem: „Puszcza Białowieska – dziedzictwo ludzkości”....więcej »

KONKURS LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA 2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Lider Ochrony Środowiska, organizowanym z inicjatywy Ministra Środowiska....więcej »

20 lipca zmarł dr Zygmunt Santorski

Ze smutkiem zawiadamiamy, że zmarł nasz Kolega i Przyjaciel dr Zygmunt Santorski, długoletni pracownik Instytutu Badawczego Leśnictwa....więcej »