Opracowanie: Artur Sawicki ZIN
IBL
Regulacje prawne i finansowe oraz działania w zakresie leśnictwa w ramach polityk Unii Europejskiej

01
sty
2008

Nakładem Instytutu Badawczego Leśnictwa ukazała się książka autorstwa: Stanisława Zająca, Adama Sikory i Wojciecha Rzewuskiego pt. „Regulacje prawne i finansowe oraz działania w zakresie leśnictwa w ramach polityk Unii Europejskiej”.

W książce przedstawiono regulacje prawne oraz polityki krajów Unii Europejskiej dotyczące lasów i leśnictwa, instrumenty finansowe Unii Europejskiej oraz warunki korzystania ze środków pomocowych przez gospodarkę leśną w Polsce. Opisano również instytucje oraz organy unijne odpowiedzialne za podejmowanie decyzji dotyczących lasów i leśnictwa, a także sposoby kształtowania polityki leśnej w Unii Europejskiej.

    W publikacji dokonano przeglądu i sporządzono charakterystykę regulacji prawnych oraz dokumentów pozaprawnych Unii Europejskiej w ramach takich dziedzin, jak:

· rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa

· ochrona lasów

· handel drewnem

· rozwój współpracy w leśnictwie

· statystyka leśna

· badania leśne

· leśny materiał reprodukcyjny

· energia w leśnictwie

· zasoby genetyczne w leśnictwie

    Ważnym elementem opracowania jest opisanie instrumentów finansowych Unii Europejskiej, najistotniejszych z punktu widzenia polskiego leśnictwa, m.in. omówienie prawnych i ekonomicznych sposobów rozdzielania dotacji kierowanych do polskiego leśnictwa na lata 2007-2013.

    Publikacja została sfinansowana przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. Nakład wynosi 1000 egzemplarzy.

Książka jest dostępna w czytelni Biblioteki IBL w Sękocinie Starym.

TAGI: archiwum aktualnosci


Więcej Informacji

Obchody 90-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa

W dniach 10 i 11 grudnia 2020 r. odbyły się obchody jubileuszu 90-lecia powstania Instytutu Badawczego Leśnictwa....więcej »

Przedziwna Puszcza Białowieska

Tematem przewodnim filmu BULiGL pt. "Przedziwna Puszcza Białowieska" jest aktualna problematyka ochrony puszczy Białowieskiej w ujęciu historycznym oraz społecznym....więcej »

Wspomnienie o Doktorze Stanisławie Dunikowskim

Społeczność Instytutu Badawczego Leśnictwa ze smutkiem przyjęła wiadomość, że w dniu 28 września 2020 r. zmarł dr inż. Stanisław Dunikowski - wieloletni pracownik Zakładu Ekologii Lasu, Członek Honorowy Rady Naukowej IBL....więcej »

Seminarium naukowe pt. „Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej”

24 listopada 2020 r. odbyło się zdalne seminarium naukowe pt. „Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej” przygotowane przez dr hab. Rafała Palucha, prof. IBL oraz dr Izabelę Sondej....więcej »