Opracowanie: Maja Winnicka
ZIiM
Seminarium i warsztaty terenowe w Jaszowcu

01
mar
2014

W dniach 27–28 lutego 2014 r. w R.L.O.E.E Leśnik w Ustroniu Jaszowcu odbyło się seminarium, połączone z warsztatami terenowymi, poświęcone prezentacji postępów projektu: „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu”, realizowanego przez Zakład Informatyki i Modelowania Instytutu Badawczego Leśnictwa.

   W seminarium udział wzięło ok. 60 osób, w tym przedstawiciele dwunastu nadleśnictw sudeckich i beskidzkich, uczestniczących w projekcie, a także przedstawiciele Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody, Karkonoskiego Parku Narodowego, Parku Narodowego Gór Stołowych, Zespołów Ochrony Lasu, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu i Katowicach oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Ponadto udział wzięli przedstawiciele firm i organizacji biorących udział w projekcie, m.in.: Taxus IT i BULiGL w Brzegu.

    Po przywitaniu gości oraz wygłoszeniu wprowadzenia przez Doradcę Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych prof. dr hab. Tomasza Zawiłę-Niedźwieckiego, uczestnikom został przedstawiony raport z realizacji projektu przez koordynatora projektu Radomira Bałazego (IBL), a następnie prezentacja pierwszych wyników analizy danych teledetekcyjnych - przez dr. Krzysztofa Stereńczaka (IBL). Kolejno zostały zaprezentowane wyniki szczegółowych analiz tematycznych, w tym m.in.: prezentacja pierwszych wyników badań fizyko-chemicznych przez dr Józefa Wójcika (IBL) oraz prezentacja pierwszych wyników analizy danych fitopatologicznych i mikoryzowych przez Rafała Ważnego (Instytut Nauk o Środowisku) w zastępstwie prof. dr hab. Zbigniewa Sieroty (IBL). Ponadto Damian Korzybski (IBL), kierownik projektu „Leśne Centrum Informacji", podczas prezentacji nt. "Możliwości Systemu LCI" podkreślił, iż wyniki analiz tematycznych są już dostępne w Leśnym Centrum Informacji.

   Podczas pierwszego dnia seminarium przedstawiono także nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w projekcie, gdyż temat: „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu", jest również tematem wdrożeniowym, a jego celem jest budowa nowoczesnego systemu GIS. Dzięki odpowiedniej konstrukcji będzie on mógł być wykorzystywany przy realizacji codziennych zadań gospodarki leśnej.

    W drugim dniu spotkania, mającego charakter sesji terenowej, uczestnicy brali czynny udział w warsztatach terenowych na terenie Nadleśnictwa Ustroń. Odbył się pokaz technologii terenowego skanowania laserowego wykonany przez dr Grzegorza Zajączkowskiego (IBL) oraz pracowników Zakładu Informatyki i Modelowania IBL. Zaprezentowano również gniazda kornikowe, zidentyfikowane dzięki zdjęciom satelitarnym i specjalistycznemu oprogramowaniu teledetekcyjnemu. Zwieńczeniem spotkania był wykonany w technologii skanowania laserowego, pamiątkowy skan wszystkich uczestników.

fot.: Mariusz Ciesielski, Maja Winnicka

Załączniki (prezentacje)

Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu - Raport z postępu prac (Radomir Bałazy) (YouYube)

Prognozowanie pozyskania drewna w lasach górskich przy uwzględnieniu różnych metod regulacji (Adam Konieczny, Janusz Bańkowski) (PDF)

Stan odżywienia drzewostanów na obszarze Sudetów i Beskidu Zachodniego (Józef Wójcik) (PDF)

Pierwsze wyniki analizy danych teledetekcyjnych (Krzysztof Stereńczak) (PDF)

TAGI: zim seminarium


Więcej Informacji

Awanse naukowe pracowników IBL styczeń 2021 r.

28 stycznia 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa podjęła uchwałę w sprawie nadania mgr. inż. Hannie Szmidla stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne....więcej »

Obchody 90-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa

W dniach 10 i 11 grudnia 2020 r. odbyły się obchody jubileuszu 90-lecia powstania Instytutu Badawczego Leśnictwa....więcej »

Przedziwna Puszcza Białowieska

Tematem przewodnim filmu BULiGL pt. "Przedziwna Puszcza Białowieska" jest aktualna problematyka ochrony puszczy Białowieskiej w ujęciu historycznym oraz społecznym....więcej »

Wspomnienie o Doktorze Stanisławie Dunikowskim

Społeczność Instytutu Badawczego Leśnictwa ze smutkiem przyjęła wiadomość, że w dniu 28 września 2020 r. zmarł dr inż. Stanisław Dunikowski - wieloletni pracownik Zakładu Ekologii Lasu, Członek Honorowy Rady Naukowej IBL....więcej »