Seminarium naukowe pt. "Opracowanie metody prognozowania zagrożenia drzewostanów dębowych przez ważniejsze gatunki owadów liściożernych"

19
paź
2017

Seminarium ma na celu zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu pt. „Opracowanie metody prognozowania zagrożenia drzewostanów dębowych przez ważniejsze gatunki owadów liściożernych”, który był realizowany w latach 2013–2017 na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Program

11.05–11.15    Wprowadzenie - dr inż. Tomasz Jaworski, dr inż. Tomasz Jabłoński (Zakład Ochrony Lasu IBL)

11.15–11.35    Możliwości wykorzystania pułapek feromonowych do oceny zagrożenia drzewostanów dębowych przez zwójki - dr hab. Lidia Sukovata (Zakład Ochrony Lasu IBL)

11.35–11.55    Próba oceny przydatności metody poszukiwania stadiów rozwojowych foliofagów w ściółce i glebie do oceny zagrożenia drzewostanów dębowych - mgr inż. Sławomir Ślusarski (Zakład Ochrony Lasu IBL)

11.55–12.15    Możliwości wykorzystania różnych typów pułapek do oceny zagrożenia drzewostanów dębowych przez miernikowce - dr inż. Tomasz Jaworski, dr hab. Lidia Sukovata (Zakład Ochrony Lasu IBL)

12.15–12.45    Przerwa obiadowa

12.45–13.05    Ocena zagrożenia drzewostanów dębowych na podstawie liczebności larw foliofagów na pędach - dr inż. Grzegorz Tarwacki (Zakład Ochrony Lasu IBL)

13.05–13.25    Próba oceny liczebności populacji foliofagów i zagrożenia drzewostanów dębowych na podstawie opadu ekskrementów - dr inż. Tomasz Jaworski (Zakład Ochrony Lasu IBL)

13.25–13.45    Propozycja nowej metody prognozowania zagrożenia drzewostanów dębowych przez miernikowce - dr hab. Lidia Sukovata, dr inż. Tomasz Jaworski (Zakład Ochrony Lasu IBL)

13.25-14.00     Dyskusja

ZAPROSZENIE (PDF)

 

 

Szczegóły

  • Miejsce: Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, sala konferencyjna, budynek B
  • Termin: 19 październik 2017 11:00 - 19 październik 2017 14:00
  • Opiekun wydarzenia: dr inż. Tomasz Jaworski
  • e-mail: t.jaworski@ibles.waw.pl
  • telefon: 22 7150 549

Szczegółowe informacje

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 13.10.2017 r.

tel.: 22 7150 549

e-mail: t.jaworski@ibles.waw.pl